Перспективи створення спеціальних правових режимів для трудових мігрантів

Автор(и)

  • А.І. ДЕНИСОВ доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.2(29).273459

Ключові слова:

міграційна безпека, засоби забезпечення, спеціальні правові режими

Анотація

У статті досліджуються перспективи створення спеціальних правових режимів для окремих категорій трудових мігрантів з метою підвищення рівня міграційної безпеки України. Запропоновані окремі новації до вітчизняного законодавства, враховуючи світовий досвід у сфері створення окремих міграційних режимів для певних категорій осіб.

Біографія автора

А.І. ДЕНИСОВ, доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ

кандидат юридичних наук

Посилання

Ковальська Л., Гук Р. Міграційні процеси в Україні в період агресії Російської Федерації. International Scientific and Practical Conference World science 1 (1), 78-82. URL: http://archive.ws-conference.com/migracijni-procesi-v-ukra%D1%97ni-v-period-agresi%D1%97-rosijsko%D1%97-federa ci%D1%97

Малиновська О. Міграційна політика в Україні: формування, зміст, відповідність сучасним вимогам. – (Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. 2014). URL: http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_Briefing_Series/PB_01_migration_2013_ukr.pdf.

Міграційне право України: підручник / С.М. Гусаров, А.Т. Комзюк. О.Ю. Салманова та ін. / за заг. ред. д-ра юрид. наук, чл.-кор. НАПрН України С.М Гусарова. Харків: ХНУВС. 2016. 296 с.

Проект концепції Міграційного кодексу України. – (Сайт Державної міграційної служби України). URL: https://dmsu.gov.ua/diyalnist/konsultaczij-z-gromadskistyu/gromadske-obgovorennya/proekt-konczepczij-proektu-migraczijnogo-kodeksu-ukrajni.html

Про затвердження Положення про Державну міграційну службу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.14 р. № 360. Офіційний вісник України. 2011. № 29. С. 147. Ст. 1239.

Про зовнішню трудову міграцію: Закон України від 05.11.15 р. № 761-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 49-50 Ст. 463.

Про схвалення Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.17 р. № 482-р. URL: http://zakon5.rada.gov. ua/laws/show/482-2017-%D1%80

Січко С.М. Міжнародна трудова міграція як форма міжнародних економічних відносин. Економіка і менеджмент. 2016. № 10. С. 112-116.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011

Anna Boucher, Justin Gest. Migration studies at a crossroads: A critique of immigration regime typologies. Migration Studies, Volume 3, Issue 2, 1 July 2015, Pages 182-198. – Electronic text data. – Access mode: https://doi.org/10.1093/migration/mnu035

Hobson, Barbara, Zenia Hellgren and Luwam Bede (2015): How Institutional Contexts Matter: Migration and Domestic Care Services and the Capabilities of Migrants in Spain and Sweden. Working paper and final project report, FamiliesAndSocieties project (familiesandsocieties.eu), funded by the European Union's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement no. 320116. Marianna – Electronic text data. – Access mode: http://www.familiesandsocieties.eu/wp-content/uploads/2015/11/WP46HobsonEtAl2015.pdf

Marianna Gladysh. Security of the Baltic States: Effectiveness of the EU Common Security and Defence Policy and Influence of the Ukrainian Crisis. – Electronic text data. – Access mode: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pp/article/download/7230/7249

Piyasiri Wickramasekara. Circular and Temporary Migration Regimes and Their Implications for Family. QScience Proceedings, Family, Migration & Dignity Special Issue. 2013. – Electronic text data. – Access mode: http://www.qscience.com/doi/pdf/10.5339/qproc.2013.fmd.1

Wolff, Frank. 2013. Rethinking Migration Regimes: Lesson of Post-Communism. Lesson of Post-Communism Working Paper, Indiana University, Bloomington, IN. – Electronic text data. – Access mode: http://www.indiana.edu/~reeiweb/newsEvents/2013/wolff.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-12

Номер

Розділ

Статті