Щодо деяких підходів до вдосконалення контррозвідувального пошуку органів військової контррозвідки сб України з урахуванням аналізу законодавства США

Автор(и)

  • Р.М. КРАВЧЕНКО

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.2(29).273422

Ключові слова:

контррозвідувальне забезпечення, військова контррозвідка, структура, повноваження, розслідування, збройні сили США, контррозвідувальний пошук, контррозвідувальна обізнаність, інструктаж

Анотація

У статті проведено аналіз окремих нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в сфері контррозвідувального забезпечення Армії США, з метою виявлення правових рішень, які можуть бути адаптовані до національного законодавства в інтересах підвищення ефективності контррозвідувального пошуку органів військової контррозвідки СБУ.

Біографія автора

Р.М. КРАВЧЕНКО

кандидат юридичних наук

Посилання

Про контррозвідувальну діяльність: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 12. Ст. 89.

Про внесення змін до законів України, що регулюють оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність: пояснювальна записка до проекту Закону України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=54666&pf35401=336780

Кудінов С.С. Шляхи удосконалення правового регулювання забезпечення Службою безпеки України Антитерористичної операції. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/2/45.pdf

Авдошин І.В. Оптимізація контррозвідувальної системи США з попередження загроз підривного характеру. URL: http://science.univ.kiev.ua/sbu.pdf

Ватраль А.В. Сучасний стан правового регулювання контррозвідувального пізнання. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2017/5_2017/part_2/53.pdf

DepartmentofDefense INSTRUCTION NUMBER 5240.6 July 16, 1996 Counterintelligence (CI) AwarenessandBriefingProgram. URL: www.esd.whs.mil/Portals/54/Documents/DD/issuances/dodd/524006p.pdf

DepartmentofDefense DIRECTIVE NUMBER 5240.06. URL: https://fas.org/irp/doddir/dod/d5240_06.pdf

DepartmentofDefense DIRECTIVE NUMBER 5240.02. URL: https://fas.org/irp/doddir/dod/d5240 _02.pdf

ArmyRegulation 381–12. SubversionandEspionageDirectedAgainstthe U.S. Army (SAEDA). URL: https://fas.org/irp/doddir/army/ar381-12-1993.pdf

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 вересня 2017 року “Про Концепцію забезпечення контррозвідувального режиму в Україні”: Указ Президента України від 6.10.17 р. № 310/2017. URL: http://zakon4.rada.gov.ua

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-12

Номер

Розділ

Статті