Запобігання торгівлі людьми в Україні: міжнародні стандарти та стан реалізації

Автор(и)

  • П.О. ЖИРОВА магістр, Національний університет “Одеська морська академія”, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.4(27).273384

Ключові слова:

торгівля людьми, міжнародні стандарти, стан реалізації

Анотація

У статті розглядаються результати доктринальних досліджень та поглядів вчених стосовно виконання міжнародних стандартів з запобігання торгівлі людьми в Україні. Запропоновано шляхи покращення реалізації міжнародних стандартів.

Посилання

Подшивалов В.Е. Незаконная миграция: международно-правовой поход. Правоведение. 2002. № 4. С. 63-65.

Про транснаціональну злочинність: Конвенція ООН від 15 листопада 2000 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789

Про боротьбу з торгівлею людьми та експлуатацією проституції третіми особами: Конвенція ООН від 2 грудня 1949 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 995_162

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права: Пакт ООН від 16 грудня 1966 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043

Декларація європейських рекомендацій з ефективних заходів щодо запобігання боротьби з торгівлею жінкам: Рекомендації Ради Європи від 24 квітня 1997 р. URL: http://lib.rada.gov.ua/DocDescription?doc_id=13034

Дядюра К.О. Засоби протидії торгівлі людьми: міжнародно-правовий досвід. URL: http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/59688/%CA

О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее: Резолюция ООН от 15 ноября 2000 г. № 55/25 (Протокол дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности). URL: http://www.un.org/russian

URL: http://www.no2slavery.ru/ru/issledovaniya

Ємець О. Нормативно-правове забезпечення протидії торгівлі людьми в Україні. Вісник Академії управління МВС. 2010. № 4(16). С. 186-192.

Наскільки законодавство України у сфері протидії торгівлі людьми відповідає міжнародним стандартам? URL: http://www.lastrada.org.ua/ucp_mod_news_list_ show_274.html

Про протидію торгівлі людьми: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 19-20. Ст. 173. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17

Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року: Постанова Кабінету Міністрів України. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP120350.html

Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.04 р. № 87. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2004-%D0%BF

Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг): Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.09 р. № 1417. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1417-2009-%D0%BF

Торгівля людьми як порушення прав людини. URL: http://helsinki.org.ua/index.php?id=1362662821

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-13

Номер

Розділ

Статті