Сучасні тенденції надання комітетам Верховної Ради України спеціальних повноважень для здійснення парламентського контролю: організаційно-правовий аспект

Автор(и)

  • А.І. НИЖНИК заслужений юрист України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.4(27).273380

Ключові слова:

парламентський контроль, комітети Верховної Ради України

Анотація

Статтю присвячено дослідженню тенденцій законодавчого удосконалення організації парламентського контролю в Україні. У межах викладеного матеріалу проаналізовано недоліки конституційного та законодавчого регулювання організації парламентського контролю, запропоновано варіант їх усунення на конституційному рівні з урахуванням парламентської практики.

Посилання

Висовень О.В. Контрольні функції парламенту України як одна з умов його ефективної діяльності: матер. міжнар. наук.-практ. конф. Парламентаризм в Україні: теорія та практика, м. Київ, 26 черв. 2001 р. Київ: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2001. С. 393-395.

Залюбовська І.К. Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади як засіб забезпечення законності у сфері державного управління: автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Одеса, 2002. С. 17.

Ківалов С.В. Парламентський контроль в Україні: законопроектні обґрунтування: матер. міжнар. наук.-практ. конф. Парламентаризм в Україні: теорія та практика, м. Київ, 26 черв. 2001 р. Київ: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2001. С. 411-417.

Майданник О.О. Теоретичні проблеми контрольної функції парламенту України: автореф. дис. …д-ра юрид. наук. Київ, 2008. С. 17.

Орзіх М.П. Функціональна характеристика парламентського контролю в Україні: матер. міжнар. наук.-практ. конф. Парламентаризм в Україні: теорія та практика, м. Київ, 26 черв. 2001 р. Київ: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2001. С. 441.

Залюбовська І.К. Законодавче забезпечення парламентського контролю за діяльністю органів виконавчої влади в Україні: сучасність та перспективи (проект Закону України “Про основні засади парламентського контролю в Україні”): зб. наук. праць Актуальні проблеми держави і права. Одеса, 2003. Вип. 19. С. 53-56.

Єрмолін В.П. Контроль за органами виконавчої влди як складова розвитку парламентаризму в Україні: матер. міжнар. наук.-практ. конф. Парламентаризм в Україні: теорія та практика, м. Київ, 26 черв. 2001 р. Київ: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2001. С. 404.

Майданник О.О. Деякі проблеми здійснення парламентського контролю: матер. міжнар. наук.-практ. конф. Парламентаризм в Україні: теорія та практика, м. Київ, 26 черв. 2001 р. Київ: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2001. С. 430.

Орзіх М.П. Функціональна характеристика парламентського контролю в Україні: матер. міжнар. наук.-практ. конф. Парламентаризм в Україні: теорія та практика, м. Київ, 26 черв. 2001 р. Київ: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2001. С. 437, 440-441.

Плахотнюк Н.Г. Контроль як провідна функція українського парламенту (організаційний аспект): матер. міжнар. наук.-практ. конф. Парламентаризм в Україні: теорія та практика, м. Київ, 26 черв. 2001 р. Київ: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2001. С. 444-445.

Шемшученко Ю. Теоретичні засади розвитку українського парламентаризму. Віче. 1997. № 12. С. 28.

Теплюк М.О. Парламентський контроль – одна з основних функцій парламенту України: матер. міжнар. наук.-практ. конф. Парламентаризм в Україні: теорія та практика, м. Київ, 26 черв. 2001 р. Київ: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2001. С. 463-468.

Майданник О.О. Теоретичні проблеми контрольної функції парламенту України: автореф. дис. …д-ра юрид. наук. К., 2008. С. 17.

Конституція України: Закон України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141 (з наступними змінами).

Про комітети Верховної Ради України: Закон України вiд 04.04.95 р. № 116/95-ВР (в редакції від 18.11.2009).

Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10.02.10 р. № 1861-VI (в редакції від 06.04.2010).

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 4 статті 9, пунктів 4, 5 статті 10, підпункту “г” пункту 1 статті 24, пункту 3 статті 26 Закону України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 27.05.09 р. № 12-рп/2009. Вісник Конституційного Суду України. 2009. № 4. Стор. 22.

Рішення у справі за конституційним поданням 58 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пунктів 3, 4, 5, 6 статті 9, пунктів 3, 4, 5 статті 10, підпункту “г” пункту 1 статті 24, пункту 3 статті 26 Закону України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”, пункту 10 статті 14, статті 33-1 Закону України “Про комітети Верховної Ради України” від 10.06.10 р. № 16-рп/2010. Офіційний вісник України. 2010 р. № 49. Стор. 221. Ст. 1611.

Постанова Вищого адміністративного суду України від 4 грудня 2012 року у справі № К/9991/40827/11.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-13

Номер

Розділ

Статті