Інформаційно-правове забезпечення спеціальних інформаційних операцій

Автор(и)

  • О.О. ВЕРГОЛЯС аспірант НДІІП НАПрН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.4(27).273376

Ключові слова:

інформаційні операції, спеціальні інформаційні операції, інформаційні війни, інформаційний привід, стратегічні комунікації

Анотація

В цій статті проаналізовано роль та місце інформаційного етапу спеціальних інформаційних операцій (на прикладі операції “Гюльчатай” центру “Миротворець”) у загальному алгоритмі проведення спеціальних інформаційних операцій, а також розглянуто актуальний стан та проблеми правової регламентації спеціальних інформаційних операцій на сучасному етапі.

Посилання

Arquilla J., Ronfeldt D. The Emergence of Noopolitik: Towards an American Information Strategy. RAND/MA-103305D. 1999. 102 p.

Гриняев С.Н. Поле битвы – киберпространство. Теория, приемы, средства, методы и системы ведения информационной войны. Москва, 2004. 428 с.

Черных С.Н., Зуева Н.А. Информационная война: традиционные методы, новые тенденции. Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2017. Т. 6. № 6А. С. 191-199.

Литвиненко О.В. Інформаційні впливи та операції. Київ: ВКФ. Сатсанга, 2003. 240 с.

Макаренко С. Информационное противоборство и радиоэлектронная борьба в сетецентрических войнах начала XXI века. URL: https://psyfactor.org/t/Makarenko_InfPro_2017.pdf (дата звернення: 03.12.2018).

Козирацкий Ю.Л., Прохоров Д.В., Козирацкий А.Ю., Голубев С.В. Основы информационной и радиоэлектронной борьбы: учебное пособие. Воронеж: ВАИУ, 2009. 192 с.

Иванов И., Чадов И. Содержание и роль радиоэлектронной борьбы в операциях XXI века. Зарубежное военное обозрение. 2011. № 1. С. 14-20. URL: http://militaryarticleru/zarubezhnoe-voennoe-obozrenie/2011-zvo/8094-soderzhanie-i-rol-radiojelektronnoj-borby-v (дата звернення 02.12.2018).

Панченко В.М. Інформаційні операції в асиметричній війні Росії проти України: підходи до моделювання. Інформація і право”. № 3(12)/2014. С.13-16.

Заруба О.Г. Планування спеціальних інформаційних операцій. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. 2017. № 1(21). С.140-154.

Доктрина інформаційної безпеки України: затверджена Указом Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29.12.16 р. “Про Доктрину інформаційної безпеки України”. URL: http://www.president.gov.ua/documents/472017-21374 (дата звернення 28.11.2018).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про нову редакцію Воєнної доктрини України”: Указ Президента України від 2.09.15 р. № 555/2015: http://www.president.gov.ua/documents/5552015-19443 (дата звернення: 30.11.2018).

Кушнір О.В. Поняття та сутність стратегічних комунікацій у сучасному українському державотворенні. URL: http://goal-int.org/ponyattya-ta-sutnist-strategichnix-komunikacii-u-suchasnomu- ukrainskomu-derzhavotvorenni (дата звернення: 04.12.2018).

Ліпкан В.А. Сутність гібридної війни проти України. Імперативи розвитку цивілізації. 2015. № 2. С. 13-16.

Ліпкан В.А. Роль стратегічних комунікацій в протидії гібридній війні проти України. URL: http://goal-int.org/rol-strategichnix-komunikacij-v-protidii-gibridnij-vijni-proti-ukraini (дата звернення 30.11.2018).

Daniel Gage. The continuing evolution of Strategic Communication within NATO. The Three Swords Magazine. 27/ 2014. Р. 53-55.

Фурашев В.М., Ланде Д.В. Інформаційні операції крізь призму системи моніторингу та інтеграції інтернет ресурсів. Правова інформатика”. № 2(22)/2009. С. 49-57.

Богданова Ю.О. Психология маркетинга. URL: http://www.aup.ru/books/m500; http://www.gumer.info/bibliotek_buks/psihol/olshansk/15.php (дата звернення: 30.11.2018).

Резепов И. Психология рекламы и PR. URL: http://www.e-reading.club/book.php?book=89173 (дата звернення: 29.11.2018).

Лизанчук В. Психологія мас-медіа. URL: http://journ.lnu.edu.ua/books/ps-mas-media.pdf (дата звернення: 05.12.2018).

Сім орієнтирів “ТСН”: Скандали, Сенсації, Страх, Смерть, Секс, Сміх і Гроші. URL: http://ru.telekritika.ua/redpolitics/2008-06-04/38798 (дата звернення: 03.12.2018).

Спецоперация “Гюльчатай, открой личку!” или сказ о том, как мы “разводили” вату, пользуясь методами российских пропагандистских СМИ. Ч. 1. URL: https://psb4ukr.org/189342-specoperaciya-gyulchataj-ili-skaz-o-tom-kak-my-razvodili-vatu (дата звернення: 04.12.2018).

Спецоперация “Гюльчатай, открой личку!” или сказ о том, как мы “разводили” вату, пользуясь методами российских пропагандистских СМИ. Ч. 2. URL: https://psb4ukr.org/190529-specoperaciya-gyulchataj2 (дата звернення: 04.12.2018).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-26

Номер

Розділ

Статті