Основні підходи до визначення поняття “біотероризм”

Автор(и)

  • В.В. КВАСЮК аспірант Національної академії СБУ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.4(27).273373

Ключові слова:

технологічний тероризм, біотероризм, біологічні агенти, біологічна зброя, біологічна безпека

Анотація

У статті висвітлюються загальні підходи до визначення поняття “біотероризм”, з’ясовується сутність та особливості біотероризму як виду технологічного тероризму. Акцентується увага на чинниках, що зумовлюють підвищену суспільну небезпеку проявів біотероризму.

Посилання

Концепція боротьби з тероризмом: Указ Президента України від 25.04.13 р. № 230. Офіційний вісник України. 2013. № 34. Ст. 1202.

Головацький О.О. Біотероризм: особливості та тактика протидії. Південноукраїнський правничий правопис. 2016. № 1. С. 18-20.

Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20.03.03 р. № 638-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 25. Ст. 180.

Про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їх знищення: Конвенція ООН від 10 квітня 1972 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_054 (назва з екрана, дата звернення: 20.09.2018).

Біотероризм. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0% BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC (назва з екрана. дата звернення: 20.09.2018).

Гребенюк М.В. Леонов Б.Д. Інформаційна складова запобігання проявам аграрного тероризму. Правова інформатика. № 2/2014. С. 90-94.

Carus W.S. The Threat of Bioterrorism. National Defense University, Institute for National Strategic Studies, Washington, D.C. URL: http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/ndu/forum 127.htm (назва з екрана, дата звернення: 20.09.2018).

Сибірна Р.І., Сибірний А.В. Проблеми боротьби із загрозою біотероризму в Україні. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. 2016. С. 495-499.

Курзова В.В. Актуальні питання правового регулювання міжнародного співробітництва України в сфері боротьби з тероризмом. Митна справа. 2013. № 6. С. 34-43.

Васильев Н.Т., Тарасов М.Ю., Поклонский Д.Л. Биологический тероризм: прошлое, настоящее, будущее. Химическая и биологическая безопасность. Київ: Винити, 2002. Вип. 6. С. 3-10.

Agroterrorism: Risks, Threats, and Teamwork URL: https://www.researchgate.net/publication/305493040_Agroterrorism_Risks_Threats_and_Teamwork (назва з екрана, дата звернення: 20.09.2018).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-26

Номер

Розділ

Статті