Виключні особливості розвитку інституту усиновлення у вітчизняному цивільному процесуальному праві

Автор(и)

  • Я.С. ТУБОЛЬЦЕВА аспірант кафедри цивільного процесу, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.1(28).273355

Ключові слова:

становлення законодавства, історичний розвиток, нормативно-правове регулювання, усиновлення, цивільне судочинство, судовий порядок

Анотація

У статті досліджено процес зародження інституту усиновлення в Україні з найдавніших часів на підставі аналізу чинної в різні історичні періоди нормативно-правової бази та наукової літератури. Виявлено існування різних форм усиновлення на кожному окремому етапі розвитку державності та суспільного життя, що конкретно залежали від правил оформлення та компетенції органу, що наділений таким правом законодавцем того чи іншого часу. Зроблена спроба навести хронологічну послідовність становлення даного інституту у цивільному процесуальному праві України та виокремити характерні особливості, що зумовлені специфікою впливу законодавства зарубіжних держав.

Посилання

Данильян О.Г., Дзьобань О.П. Організація та методологія наукових досліджень: навч. посіб. Харків: Право, 2017. 448 с.

Ковальчук І. В. Передумови виникнення інституту усиновлення на території України. Вісник Академії адвокатури України. 2008. № 13. С. 29-34.

Стефанчук Р.А. Гражданский кодекс Галиции 1797 г. как одна из первых мировых кодификаций гражданского законодательства. Часопис цивілістики. 2016. Вип. 20. С. 227-230.

Ковальчук І.В. Становлення інституту усиновлення на території Галичини, Північної Буковини та Закарпаття за часів Австрійської імперії. Вісник Академії адвокатури України. 2009. № 1 (14). С. 69-75

Косенко Н.П. Становлення та розвиток інституту усиновлення в сімейному законодавстві. Юридична наука. 2013. № 12. С. 15-21.

Ковальчук І.В. Усиновлення, як соціально-правове явище на території України до середини XVIII ст. Вісник Академії адвокатури України. 2013. №1. С. 10-15.

Іванова М.М. Становлення і розвиток законодавства України про усиновлення. LEX PORTUS. 2018. № 3 (11) С. 241-255.

Законодательство России. Свод законов Российской Империи. Изд. в 16-и т. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?empire&nochache (дата звернення: 19.08.2018).

Энгельман И.Е. Курс русского гражданского судопроизводства. Юрьев, 1912. 632 с.

Буянова Е.В. Особенности процессуального порядка усыновления по Уставу гражданского судопроизводства 1864 года. Актуальные проблемы российского права. 2007. № 2. С. 284-290.

Гражданский процесс: учебник / под ред. В.А. Мусина, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота. Москва, 2000. 313 с.

Ковальчук І.В. Особливості правового регулювання усиновлення на українських землях у період становлення радянської державності (1917 – 1926 роки). Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2012. № 19. С. 58-61.

Кодекс законов о семье, опеке, браке и актах гражданского состояния Украинской ССР: принят 3-й сессией Всеукр. Центр. Исполнительного Ком-та 9 созыва 31 мая 1926 г. Официальный текст с изменениями на 10 окт. 1954 г. и с приложением постатейносистематизированных материалов. Москва: Гос. изд-во юрид. лит-ры, 1954. С. 102

Вершинина Г.И. Процессуальные особенности судопроизводства по делам об усыновлении: автореф. дис. …канд. юрид. наук. Саратов, 2007. 22 с.

Про введення в дію інстуктивно-методичних рекомендацій з питань усиновлення (удочеріння) неповнолітніх та застосування їх у практичній діяльності органів народної освіти та охорони здоров’я: Наказ МОЗ СРСР та Держкомосвіти СРСР від 31.01.91 р. № 55/40. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0055400-91 (дата звернення: 18.05.2018)

Комаров В.В., Світлична Г.О., Удальцова І.В. Окреме провадження: монографія. Харків, 2011. 312 с.

Розгон О.В. Значення імплементації норм міжнародного права щодо усиновлення в національне законодавство. Альманах міжнародного права. 2016. № 13. С. 135-142.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-27

Номер

Розділ

Статті