Правовий статус роботів: проблеми та перспективи визначення

Автор(и)

  • А.М. БЕЖЕВЕЦЬ аспірантка НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.1(28).273347

Ключові слова:

робот, штучний інтелект, робототехніка, правовий статус робота, правосуб’єктність робота, електронна особа

Анотація

У статті проаналізовано сучасні наукові ідеї та концепції визначення правового статусу роботів зі штучним інтелектом. Розглянуто питання можливості визнання роботів суб’єктами відносин та визначення їх правосуб’єктності.

Посилання

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018 – 2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.18 р. № 67-р (Концепція, План, Заходи) (База даних “Законодавство України” / ВР України). URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/67-2018-%D1%80

New robot strategy, Japan’s Robot Strategy. 10/2/2015. URL: http://www.meti.go.jp/english/press/2015/pdf/0123_01b.pdf

Автоматизоване та під’єднане керування: Звіт Комісії з етики Федерального міністерства транспорту і цифрової інфраструктури Німеччини від червня 2017 року. URL: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/bericht-der-ethik-kommission.html?nn=12 830; https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/bericht-der-ethik-kommission.pdf?__blob=publicationFile

European Parliament Resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL). URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0051+0+DOC+XML+V0//EN#BKMD-12

Сулин А. Законы о роботах: текущее состояние и тренды. URL: http://www.comnews.ru/content/106505/2017-03-30/zakony-o-robotah-tekushchee-sostoyanie-i-trendy-aleksey-sulin-upravlyayushchiy-partner-yuridicheskoy-firmy-axis-pravo

Баранов О.А. Інтернет речей (ІоТ): робот зі штучним інтелектом у правовідносинах. Юридична Україна. 2018. № 5-6. С. 75-95.

Баранов О.А. Інтернет речей і штучний інтелект: витоки проблеми правового регулювання (частина 2). URL: http://aphd.ua/publication-377

Christoffer O. Hernæs. Artificial Intelligence, Legal Responsibility and Civil Rights. Aug 22, 2015. URL: https://techcrunch.com/2015/08/22/artificial-intelligence-legal-responsibility-and-civil-rights

Харитонов Є.О., Харитонова О.І. До проблеми цивільної правосуб’єктності роботів: матеріали наук.-практ. конф. Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження, м. Київ, 29 листопада 2018 р., НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського” / упоряд.

В.М. Фурашев, С.О. Дорогих. Київ: Вид-во “Політехніка”, 2018. С. 42-46.

Каткова Т.Г. Закони про роботів: сучасний стан і перспективи розвитку URL: http://aphd.ua/publication-345

Ястребов О.А. Правосубъектность электронного лица: теоретико-методологические подходы. Труды Института государства и права РАН. 2018. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravosubektnost-elektronnogo-litsa-teoretiko-metodologicheskie-podhody

Радутний О.Е. Artificial Intelligence (штучний інтелект) та інші загрози (кримінальноправовий вимір). URL: http://aphd.ua/publication-354

Карчевський М.В. Основні проблеми правового регулювання соціалізації штучного інтелекту. URL: http://aphd.ua/publication-369

Сидорчук Ю.М. Філософсько-правові проблеми використання штучного інтелекту, URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2017/3_2017/part_2/6.pdf

Фурашев В.М. Інтернет речей і право: Інтернет речей: матеріали наук.-практ. конф. Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження, м. Київ, 24 жовтня 2017 р., НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського” / упоряд. В.М. Фурашев, С.О. Дорогих. Київ: Вид-во “Політехніка”, 2017. С. 39-43.

Фурашев В.М. Право у світлі технологі Інтернет-речей: матеріали другої наук.-практ. конф. Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження, м. Київ, 29 листопада 2018 р., НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського” / упоряд. В.М. Фурашев, С.О. Дорогих. Київ: Вид-во “Політехніка”, 2018. С. 29-32.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-27

Номер

Розділ

Статті