Правові особливості інформаційних суспільних відносин при наданні дистанційних адміністративних послуг

Автор(и)

  • І.М. КРАВЧУК здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук, НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.1(28).273346

Ключові слова:

інформаційні суспільні відносини, інформаційна взаємодія, адміністративні послуги, Інтернет-технології

Анотація

Розглянуто правові особливості інформаційних відносин, що мають місце в процесі отримання адміністративних послуг, які надаються за допомогою Інтернет-технологій. На основі визначення та аналізу етапів процесу надання дистанційних адміністративних послуг висвітлено правові особливості інформаційних відносин  між суб’єктами, а також з’ясовані перспективи подальших правових досліджень в цьому напрямку.

Посилання

Жук Ю.М. Надання адміністративних послуг населенню: орієнтація на якість. Теорія та практика державного управління. 2017. № 1(56). С. 137-145.

Репецька М.О. Організаційно-правові аспекти функціонування системи електронних адміністративних послуг в Україні. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. 2016. № 850. С. 99-106.

Тимощук В.П. Адміністративні послуги. Київ: ТОВ “Софія-A”, 2012. 104 с.

Арістова І.В. Реалізація інформаційно-правового статусу органів виконавчої влади України в інформаційних правовідносинах. Київ: Видавничий центр НУБіП України, 2015. 250 с.

Бєлєвцева В.В. Теоретико-правові підходи до визначення поняття “інформація” через інформаційні правовідносини. Інформація і право. № 3(15)/2015. С. 5-10.

Сущенко Д.В. Общая характеристика понятия и признаков административных процедур в Украине. Legea si viata. 2018. № 9/2. С. 155-158.

Тищенкова І.О. Адміністративні процедури надання електронних послуг публічною адміністрацією в Україні. Форум права. 2017. № 2. С. 124-129. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_ index.htm_2017_2_21 (дата звернення: 18.02.2019).

Про адміністративні послуги: Закон України від 6.09.12 р. № 5203-VI (База даних “Законодавство України” / ВР України). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17 (дата звернення: 19.02.2019).

Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.13 р. № 44 (База даних “Законодавство України” / ВР України). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/44-2013-%D0%BF (дата звернення: 19.02.2019).

Бєляков К.І. Понятійні та методологічні основи регулювання нових типів інформаційних відносин: “віртуальні правовідносини”. Lex Portus. 2016. № 2. С. 47-63. URL: https://lexportus.net.ua/ vipusk-2-2016/belyakov.pdf (дата звернення: 20.02.2019).

Баранов О.А. Напрями перспективних досліджень у галузі інформаційного права. Інформація і право. № 2(17)/2016. С. 15-31.

Кучма К.С. Стадії провадження надання адміністративних послуг у сфері екології та природних ресурсів в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2016. №. 20. С. 73-76. URL: http://vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc20/21.pdf (дата звернення: 21.02.2019).

Фуглевич К.А. Процедура предоставления административных услуг. Legea si viata. 2014. № 3/3. С. 191-195.

Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.11 р. № 2939-VІ (База даних “Законодавство України” / ВР України). URL: https://zakon4.rada.gov.ua/rada/show /2939-17 (дата звернення: 21.02.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-27

Номер

Розділ

Статті