Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про інформацію у прикордонній сфері

Автор(и)

  • І.П. КУШНІР старший викладач кафедри теорії та історії держави і права та приватно-правових дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.1(28).273345

Ключові слова:

адміністративна відповідальність, правопорушення, інформація, Державна прикордонна служба України, прикордонна сфера

Анотація

У статті досліджені адміністративні правопорушення законодавства про інформацію у прикордонній сфері. Визначені особливості відповідальності у даній сфері. Проаналізовані норми адміністративного законодавства та наукові праці дозволили окреслити проблеми правового регулювання даної сфери та визначити напрямки їх удосконалення.

Біографія автора

І.П. КУШНІР, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права та приватно-правових дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького

кандидат юридичних наук

Посилання

Кушнір І.П. Інформаційно-правова діяльність Державної прикордонної служби України: нормативно-правовий аспект. Конституційно-правові академічні студії. 2018. № 2. С. 165-170.

Про інформацію: Закон України від 02.10.92 р. № 2657-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 48. Ст. 650. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

Тихомиров О.О. Забезпечення інформаційної безпеки як функція сучасної держави : монографія / за заг. ред. Р.А. Калюжного. Київ: Центр навч.-наук. та наук.-практ. вид. НА СБ України, 2014. 196 с.

Максименко Ю. Є. Інформаційні правопорушення: поняття та ознаки. Глобальна організація союзницького лідерства. 2014. URL: http://goal-int.org/informacijni-pravoporushennya-ponyattya-ta-oznaki/.

Коваленко Л.П. Деякі питання щодо правопорушень в інформаційній сфері. Форум права. 2013. № 4. С. 158-167. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2013_4_29

Теорія держави і права : навч. посіб. для підгот. фахівців з інформ. безпеки / О.О. Тихомиров та ін.; за заг. ред. Л.М. Стрельбицької. Київ: Кондор, 2016. 332 с.

Стоєцький О.В. Адміністративна відповідальність за порушення у сфері інформаційної безпеки України: автореф. дис. …канд. юрид. наук. Київ, 2013. 20 с.

Марущак А.І. Інформаційне право: доступ до інформації: навчальний посібник. Київ: КНТ, 2007. 532 с.

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.84 р. № 8073-X. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

Про прикордонний контроль: Закон України від 05.11.09 р. № 1710-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 6. С. 46.

Ліпкан В.А., Максименко Ю.Є. Засади розвитку інформаційної деліктології. Право України. 2013. № 10. С. 249-256. URL: http://goal-int.org/zasadi-rozvitku-informacijnoi-deliktologii

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-27

Номер

Розділ

Статті