Інформаційний делікт як підстава “інформаційної” юридичної відповідальності: відмітні ознаки

Автор(и)

  • О.О. ТИХОМИРОВ доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, Національна академія Служби безпеки України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.1(28).273343

Ключові слова:

інформаційний делікт, інформаційна деліктологія, склад інформаційного делікту, юридична відповідальність за інформаційний делікт

Анотація

У статті розглянуто ознаки, за якими інформаційні делікти може бути виокремлено серед інших видів правопорушень. Визначено, що ключові відмітні юридичні ознаки інформаційних деліктів стосуються їх об’єкта і об’єктивної сторони. Надано деякі пояснення ознак у взаємозв’язку інформаційного делікту з юридичною відповідальністю.

Біографія автора

О.О. ТИХОМИРОВ, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, Національна академія Служби безпеки України

кандидат юридичних наук, доцент

Посилання

Правдюк С.М. Інформаційні правопорушення: автореф. дис. …канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Київ, 2015. С. 8-9.

Селезньова О.М., Руданець В.В. Концепти розуміння сутності та ознак правопорушення в інформаційній сфері. Право і суспільство. 2017. № 3. Ч. 2. С. 144.

Тихомиров О.О. Інформаційні правопорушення: теоретико-правова концепція. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. 2015. № 1(17). С. 38-47.

Письменицький А.А. Формування концепту інформаційно-правової відповідальності в системі теорії юридичних санкцій: матер. VІІІ міжнар. наук.-практ. конф. Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін. Харків, 2016. № 8. С. 114-123.

Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2004. С. 165-187 с.

Тихомиров О.Д. Просторовий вимір права: проблеми методологічного осмислення. Право України. 2013. № 3-4. С. 32-38.

Настюк В.Я., Бєлєвцева В.В. Загальноправова характеристика адміністративної відповідальності за інформаційні правопорушення. Інформація і право. № 1(7)/2013. С. 151-157.

Волкова А.О. Особливості юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері. Правова інформатика. № 1(41)/2014. С. 72-80.

Коваленко Л.П. Деякі питання щодо правопорушень в інформаційній сфері. Форум права. 2013. № 4. С. 158-167.

Теорія держави і права : навч. посіб. для підгот. фахівців з інформ. безпеки / О.О. Тихомиров, М.М. Мікуліна, Ю.А. Іванов та ін.; за заг. ред. Л.М. Стрельбицької. Київ: Нац. акад. СБУ, 2016. 332 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-27

Номер

Розділ

Статті