Зміст поняття “державні електронні інформаційні ресурси”

Автор(и)

  • А.І. МАРУЩАК директор Навчально-наукового інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів СБУ Національної академії Служби безпеки України, Україна
  • С.Г. ПЕТРОВ співробітник СБ України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.4(27).273312

Ключові слова:

інформація, ресурс, державні інформаційні ресурси, державні електронні інформаційні ресурси

Анотація

У статті досліджується зміст поняття “державні електронні інформаційні ресурси”. На основі аналізу нормативно-правових актів і поглядів науковців сформульовано відповідне визначення.

Біографії авторів

А.І. МАРУЩАК, директор Навчально-наукового інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів СБУ Національної академії Служби безпеки України

доктор юридичних наук, професор

С.Г. ПЕТРОВ, співробітник СБ України

кандидат юридичних наук

Посилання

Плугатир М.В. Кримінальна відповідальність за несанкціоноване втручання в роботу державних електронних інформаційних ресурсів та систем, критичних об’єктів національної інформаційної інфраструктури. Митна справа. 2014. № 1(91). Ч. 2. Кн. 1. С. 130-136.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. URL: http://www.lingvo.ua/uk/Internet/uk-ru/ресурси

Про Національну програму інформатизації: Закон України від 04.02.98 р. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 27. Ст. 181.

Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні: Розпорядження Кабінет Міністрів України від 15.05.13 р. № 386-р. Урядовий кур’єр. 13.06.13 р., № 105.

Мукомела І.В. Інформаційні ресурси та їх вплив на державно-правовий розвиток. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2013. Вип. 26. С. 190-202.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про інформацію” та Закону України “Про доступ до публічної інформації”: Закон України від 27.03.14 р. № 1170-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 22. Ст. 816.

Про внесення змін до Закону України “Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України”: Закон України від 09.04.14 р. № 1194-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 25. Ст. 890.

Марущак А.І. Інформаційні ресурси держави: зміст та проблема захисту. Правова інформатика. № 1(21)/2009. С. 64-70.

Про затвердження Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.05.03 р. № 259-р. Офіційний вісник України. 2003. № 18. Ст. 864.

Приймак Ю. Розвиток електронного урядування в Україні: організація національних електронних інформаційних ресурсів. URL: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-соntent-/upload/2013/11/2011-4-18.pdf

Юдін О.К., Бучик С.С. Державні інформаційні ресурси. Методологія побудови класифікатора загроз: монографія. Київ: НАУ, 2015. 214 с.

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань доступу до інформації: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.11 р. № 938. Урядовий кур’єр. 13.09.11 р. № 167.

Про затвердження Положення про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.04 р. № 326. Офіційний вісник України. 2004. № 11. Ст. 665.

Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів: Постанова Міністрів України від 10.05.18 р. № 357. Урядовий кур’єр. 30.05.18 р. № 100.

Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.17 р. № 649-р. Урядовий кур’єр. 27.09.17 р. № 181.

Про схвалення Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.16 р. № 918-р. Урядовий кур’єр. 20.12.16 р. № 240.

Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи “Електронний Уряд”: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.03 р. № 208. Офіційний вісник України. 2003. № 9. Ст. 378. Стор. 112.

Про затвердження Переліку і Порядку надання інформаційних та інших послуг з використанням електронної інформаційної системи “Електронний Уряд”: Наказ Держкомзв’язку та інформатизації від 15.08.03 р. № 149. Офіційний вісник України. 2003. № 48. Ст. 2547.

Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.12 р. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 32. Ст. 409.

Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг: Постанова Кабінет Міністрів України від 03.01.13 р. № 13. Урядовий кур’єр. 17.01.13 р. № 10.

Котелевець Д.М. Модель взаємодії органів державної влади під час регулювання сфери зв’язку та інформатизації. Теорія та практика державного управління. 2015. Вип. 1(48). С. 38-44.

Пахомова І.А. До питання систематизації інформаційного законодавства на державній службі. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Сер. “Право”. 2016. Вип. 22. С. 108-112.

Про внесення змін до Закону України “Про інформацію”: Закон України від 13.01.11 р. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 313.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-26

Номер

Розділ

Статті