Інформаційний інструментарій розколу української політичної еміграції у міжвоєнний період: незасвоєні уроки минулого

Автор(и)

  • Т.В. ВРОНСЬКА

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.2(25).273252

Ключові слова:

консолідація, еміграція, пропаганда, контрпропаганда, протистояння, маніпулювання, дезінформація, інформаційно-психологічні операції, радянські спецслужби

Анотація

У статті висвітлюється протистояння у середовищі української політичної еміграції у міжвоєнний період, яке використовувалося радянськими спецслужбами для руйнівної діяльності у національному таборі поза межами України. Проведено відповідні історичні аналогії у загальному контексті проблеми забезпечення інформаційної безпеки у сучасній Україні.

Біографія автора

Т.В. ВРОНСЬКА

доктор історичних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Маринович Мирослав. Яке обличчя Третьої світової війни? // RISU. Релігійноінформаційна служба України. – 20 травня 2018. – Режим доступу : https://risu.org.ua/ua/index/blog/~Myroslav+Marynovych/68389

Дергачов О.П. Політичні проблеми національної консолідації : матеріали засідання круглого столу [“Консолідація українського суспільства: сучасний стан, проблеми та перспективи”] ; за ред. А.В. Мальгіна. – (Регіональний філіал національного інституту стратегічних досліджень в м. Сімферополі). – Сімферополь : СФКІСД, 2005. – 168 с.; Євтух В.Б.

Етносуспільні процеси в Україні : можливості національних інтерпретацій / В.Б. Євтух. – К. : Стилос, 2004. – 243 с.; Євтух В.Б. Закордонне українство / В.Б. Євтух, А.А. Попок, В.П. Трощинський. – К. : ВІК, 2005. – 308 с.; Кентій А.В. Українська Військова Організація (УВО) в 1920 – 1928 рр. Короткий нарис / А.В. Кентій. – К., 1998. – 81 с.; Кентій А.В. Нариси історії Організації українських націоналістів (1920 – 1941 рр.) / А.В. Кентій. – К., Інститут історії України НАН України, 1998. – 201 с.; Павленко М. Українські військові формування на теренах Румунії 1920 – 1923 рр. / М. Павленко. – К. : Ін-т історії України НАН України, 1999. – 62 с.; Павленко М. Українські військовополонені та інтерновані у таборах Польщі, Чехословаччини та Румунії : ставлення влади та умови перебування (1919 – 1924 рр.) / М. Павленко. – К. : Ін-т історії України НАН України, 1999. – 352 с.; Піскун В. Політичний вибір української еміграції (20-ті роки ХХ століття) / В. Піскун. – К., 2006. – 672 с.; Пирожков, С.І., Хамітов, Н.В. Українське суспільство на шляху консолідації // Вісник Національної академії наук України. – 2017. – № 11. – С. 43-52; Політична історія України. ХХ століття : у 6 т. – Т. 5 : Українці за межами УРСР (1918 – 1940 рр.). – К., 2003. – 720 с.; Поремский В.Д. Стратегия антибольшевистской эмиграции ; избранные статьи 1934 – 1997 гг. / В.Д. Поремский. – М., 1998. – 288 с.; Трощинський В.П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціальнополітичне явище / В.П. Трощинський. – К., 1994. – 259 с.

Липинський В’ячеслав. Листи до братів хліборобів / В’ячеслав Липинський. – КиївФіладельфія, 1995. – С. 62.

Центральний державний архів громадянських об’єднань (далі – ЦДАГО) України. Ф. 269. – Спр. 181 а. – Арк. б/н.

Кентій А.В. Нариси історії Організації українських націоналістів (1929 – 1941 рр.) / А.В. Кентій. – К., 1998. – С. 5-6.

ЦДАГО України. Ф. 269. – Спр. 176 а. Лист В. Змієнка до В. Филоновича від 27.ІХ.1928 р. – Арк. б/н.

Там само. – Ф. 269. – Спр. 176 б. Лист В. Змієнка до В. Филоновича від 9.ІІІ.1929 р. – Арк. б/н.

Там само. – Ф. 269. – Спр. 143. Лист В. Филоновича до В. Сальського від 8.Х.1928 р. – Арк. б/н.

Мірчук Петро. Нарис історії ОУН / Петро Мірчук. – Денвер, (без року видання). – С. 494-495.

ЦДАГО України. Ф. 269. – Спр.176 в. Лист В. Змієнка до В. Филоновича від 2.V.1929 р. – Арк. б/н.

Там само. – Спр. 181 б. Лист В. Сальського до В. Филоновичавід 7.І.1936 р. – Арк. б/н.

Там само. – Спр.184. Лист В. Сальського до В. Филоновичавід 15.ІV.1938 р. – Арк. б/н.

ЦДАГО України. – Ф. 269. Особисті документи В. Филоновича. – Спр. 180. Лист В. Змієнка до В. Филоновича від 4.11.1934 р. – Арк. б/н.

Російський державний військовий архів. – Ф. 308. – Оп. 7. – Спр. 363. – Арк.19.

Кентій А.В. Українська Військова Організація (УВО) в 1920 – 1928 рр. : короткий нарис / А.В. Кентій. – К., 1998. – 81 с.

Євген Бачина-Бачинський. Євген Коновалець у Женеві (витяг із щоденника : Євген Коновалець та його доба) / [О. Грицай, С. Шах, О. Зінкевич та ін.] ; переднє слово Ю. Бойко. – Мюнхен : Вид. Фундації ім. Є. Коновальця, 1974. – 1019 с. : фот.

Балей Петро. Фронда Степана Бандери в ОУН 1940 р. Причини і наслідки / Петро Балей. – LASVEGAS, WV, USA, 1997. – 244 с.

Очерки истории российской внешней разведки : в 6 т. : 1917 – 1933 годы. – Т. 2. – М., 1997. – 272 с.

Тимченко Роман. Українська еміграція та політика більшовиків 1921 – 1923 рр. / Проблеми вивчення історії Української революції 1917 – 1921 рр. / Роман Тимченко. – К., 2014. – № 10. – С. 311-329.

Власенко В. Перша конференція української еміграції у Румунії (до 85-річчя з дня заснування Громадсько-допомогового комітету української еміграції у Румунії) / Українознавство, 2008. Календар-щорічник / В. Власенко. – К. : Укр. центр духовної культури, 2007. – Режим доступу : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24799

Галузевий державний архів Служби безпеки України. – Ф. 13. – Спр.254. – Арк. 3-11.

Архирейський Дмитро. Антирадянська національна опозиція в УСРР в 20-ті рр. : погляд на проблеми крізь архівні джерела / Дмитро Архирейський, Віктор Ченцов / Архіви ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2000. – № 2/4. – С. 16-55.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр.162 в 20 т. – Т. 20.

Литвин С. Суд історії : Симон Петлюра і петлюріана / С. Литвин. – К. : Вид-во імені Олени Теліги, 2001. – 640 с.

Державний архів Російської Федерації. – Ф. 6215. – Оп. 1. – Спр. 10.

Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ – ХХ ст. : історичні нариси ; відп. ред. В.А. Смолій. – (НАН України; Інститут історії України). – К. : Наукова думка, 2002. – 950 с.

Мечник С. Від оприччини до КГБ : духовність московського імперіалізму / С. Мечник. – Мюнхен, 1981. – 332 с.

Агабеков Георгий. Секретный террор. Записки разведчика / Георгий Агабеков. – М. : Современник, 1996. – 447 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-26

Номер

Розділ

Статті