Нормативно-правове забезпечення в Україні питання утримання та поводження з військовополоненими та інтернованими особами в особливий період

Автор(и)

  • Т.І. БЛИСТІВ керівник секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.2(25).273240

Ключові слова:

агресія, конфлікт, особливий період, військовополонені, інтерновані особи, евакуація, пункт прийому військовополонених, табір для військовополонених та інтернованих осіб, органи юстиції, правоохоронні органи, правоохоронні органи спеціального призначення, оперативно-розшукові та контррозвідувальні заходи, нормативно-правове забезпечення, кримінально-виконавча служба, міжнародне гуманітарне право

Анотація

У статті розглядаються актуальні питання необхідності нормативно-правового забезпечення в Україні проблеми утримання та поводження з військовополоненими та інтернованими особами відповідно до міжнародного гуманітарного права. В сучасних умовах зовнішньополітичних та військових викликів було прийнято політико-правове рішення і конфлікт на Сході України було названо “антитерористичною операцією”. Антитерористична операція проходила в умовах особливого періоду. Така ситуація призвела до виникнення низки проблем у визначенні правового статусу учасників конфлікту. Особливо це стосується осіб, які потрапили до полону. Саме тому, на сьогодні актуальним є створення державної системи для здійснення заходів щодо поводження з військовополоненими й інтернованими особами в особливий період.

Посилання

Грушко М.В. Особливості несамовиконуваних та самовиконуваних норм щодо захисту військовополонених // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 5. – С. 122-128.

Грушко М.В. Поняття “військовополонений” в міжнародному гуманітарному праві // Актуальні проблеми держави і права. – 2010. – Вип. 52. – С. 377-38.

Грушко М.В. Кодифікації правил поводження з військовополоненими : проблеми та перспективи. – Режим доступу : http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/7/56.pdf

Про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН : Декларація ООН від 24 жовтня 1970 року. – Режим доступу : http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/995_569

Про захист жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру : Додатковий протокол до Женевських Конвенцій від 12 серпня 1949 року, (Протокол II) від 8 червня 1977 року. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_200

Жаровська І.М. Міжнародне гуманітарне право : навч. посіб. / І.М. Жаровська. – К. : Атіка, 2010. – 280 с.

Жаровська І.М. Проблеми впровадження міжнародних стандартів у сферу прав військовополонених. – Режим доступу : http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/may/2585/vnulpurn201581357.pdf

Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі ООН від 1 серпня 1975 року. – Режим доступу : http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/994_055

Про захист цивільного населення під час війни : Конвенція ООН // Офіційний вісник України. – 2013. – № 27.

Кримінальний кодекс України : Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 25-26. – Ст. 131. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print139003 7967860322

Мінаєв А., Мінаєва Т. Про статус військовополонених у міжнародному праві наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. – Режим доступу : http://politics.ellib.org.ua/pages-4740.html

Політологія : навчальний посібник / [Є.В. Перегуда, В.Ф. Панібудьласка, В.Л. Семко, Н.I. Рижко, С.Д. Місержи, В.Л. Стеценко, В.Л. Згурська, В.П. Третяк]. – К. : КНУБА, 2011. – 216 с.

Рудько М. Українські полонені : у заручниках правової невизначеності. – Режим доступу : https://sud.ua/ru/news/blog/114276-ukrayinski-poloneni-u-zaruchnikakh-pravovoyi-neviznachenosti

Статут Організації Об’єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду ООН від 26 червня 1945 року. – Режим доступу : http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_010

Стрельцов Є.Л. До питання про сутність та види міжнародних конфліктів // Наукові праці Національного авіаційного університету. – (Серія : Юридичний вісник “Повітряне і космічне право” : зб. наук. пр.). – К. : НАУ, 2014. – № 4 (33) – С. 133-137.

Про поводження з військовополоненими 1949 року : Третя Женевська Конвенція ООН від 8 червня 1977 року / Зібрання чинних міжнародних договорів України. – 1990. – № 1. – К. : Верховна Рада України, 1990.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-26

Номер

Розділ

Статті