Міжнародно-правове регулювання використання телекомунікаційних ресурсів в умовах надзвичайних ситуацій: до двадцятиріччя Конвенції Тампере 1998 року

Автор(и)

  • І.М. ЗАБАРА доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.3(26).273233

Ключові слова:

телекомунікації, телекомунікаційні ресурси, телекомунікаційна допомога, міжнародно-правовий режим, міжнародно-правові відносини

Анотація

У статті досліджуються питання міжнародно-правового регулювання діяльності з використання телекомунікаційних ресурсів в умовах надзвичайних ситуацій. Автор акцентує увагу на комунікаційній складовій міжнародно-правової проблематики діяльності суб’єктів в умовах надання гуманітарної допомоги. Автор розглядає передумови, сферу регулювання, засади і умови міжнародно-правового співробітництва з надання телекомунікаційних ресурсів для пом’якшення наслідків стихійних лих та здійсненні операцій з надання допомоги. Аналізуються проблемні питання базових засад міжнародно-правового режиму сучасних міжнародних комунікаційних відносин у сфері надання допомоги у випадку стихійних лих і надзвичайних ситуацій.

Біографія автора

І.М. ЗАБАРА, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

кандидат юридичних наук

Посилання

Про надання телекомунікаційних ресурсів для пом’якшення наслідків лих і здійснення операцій із надання допомоги : Конвенція ООН (Тампере) від 18 червня 1998 року. – Режим доступу : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/tampere.shtml

Сивко Л.Р. Міжнародно-правова регламентація відносин пов’язаних із діяльністю на випадок стихійних лих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.11 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2010. – 29 с.

Status Tampere Convention on the Provision of Telecommunication Resources for Disaster Mitigation and Relief Operations 1998. – Режим доступу : https://treaties.un.org/ Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXV-4&chapter=25&lang=en&clang=_en

Международное сотрудничество в области гуманитарной помощи в случае стихийных бедствий – от чрезвычайной помощи к развитию : Резолюция 69/243 ГА ООН от 23 декабря 2014 года. – Режим доступу : http://www.un-spider.org/sites/default/files/ARES69243_R.pdf

Статут Міжнародного союзу електрозв’язку 1992 року. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_099

Комиссия международного права : Второй доклад о защите людей в случае бедствий, подготовлен Специальным докладчиком Эдуардо Валенсией Оспиной от 7 мая 2009 года. – Режим доступу : http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a5aefda2

Укрепление координации в области чрезвычайной гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций : Резолюция 51/194 ГА ООН от 10 февраля 1997 года. – Режим доступу : https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/766/29/PDF/ N9776629. pdf?OpenElement

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-09-26

Номер

Розділ

Статті