Фактори, що впливають на утворення системи інформаційного права та формування її змісту

Автор(и)

  • І.В. ПАНОВА доцент кафедри загальноправових дисциплін факультету № 6 ХНУВС, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.3(26).273231

Ключові слова:

інформаційне право, система інформаційного права, норма інформаційного права, інститут інформаційного права, галузь інформаційного права

Анотація

В цій статті сформульовано місце інформаційного права в системі права України, виконано дослідження наукових поглядів на проблему визначення системи інформаційного права, охарактеризовано її складові елементи, розкрито фактори, що впливають на утворення системи інформаційного права та формування її змісту та означено тенденції розвитку науки інформаційного права України на сучасному етапі.

Біографія автора

І.В. ПАНОВА, доцент кафедри загальноправових дисциплін факультету № 6 ХНУВС

кандидат юридичних наук, доцент

Посилання

Арістова І.В. Доктрина інформаційного права України // Публічне та приватне право. – 2017. – № 1. – С. 59-63.

Баранов О.А. Інститути інформаційного права // Правова інформатика. – № 3 (11)/2006. – С. 39-45.

Баранов О.А. Інтернет речей (IоT) : мета застосування та правові проблеми // Інформація і право. – № 2 (25)/2018. – С. 31-44.

Бачило И.Л. Информационное право : учебник / И.Л. Бачило, В.Н. Лопатин, М.А. Федотов ; под ред. акад. РАН Б.Н. Топорнина. – СПб. : Издательство “Юридический центр Пресс”, 2001. – 789 с.

Бєляков К. І. Понятійні та методологічні основи регулювання нових типів інформаційних відносин : “віртуальні правовідносини” / Lex Portys. – № 2-2016. – С. 47-63.

Бобровник С.В. Правове регулювання та розвиток системи законодавства України : тези доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції [“Правова система України: теорія і практика”]. – К., 1993. – С. 53-54.

Брижко В.М. Методологічні та правові засади упорядкування інформаційних відносин : монографія. – К. : ТОВ “ПанТот”, 2009 р. – 418 с.; також див. : Теорія і практика інформаційного права : методологія кодифікації інформаційного законодавства України / В.М. Брыжко // Правова інформатика. – № 1(37)/2013. – C. 70-78.

Загальна теорія держави і права : підручник для студентів 3-14 юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / [М.В. Цвік, В.Д. Ткаченко, Л.Л. Богачова та ін.] ; за ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. – Харків : Право, 2002. – 432 с.

Золотар О.О. Ґенеза суспільних відносин щодо інформаційної безпеки людини // Інформація і право. – № 1(24)/ 2018. – С. 139-148.

Інформаційне право України : концептуальні основи формування / [Р.А.Калюжний, В.Д. Гавловський, В.В. Гриценко, B.C. Цимбалюк] : з6. наук. праць / Науковий вісник Дніпропетровського інституту МВС України. – 2001. – № 3. – С. 234-244.

Марущак А.І. Обмеження інформаційних прав громадян у зв’язку з виконанням функцій держави : зб. матеріалів наук.-практ. конф. [“Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави”], (м. Київ, 18 березня 2016 р.). – Т. 2. – С. 30-33.

Мицкевич А.В. Система права и система законодательства : развитие научных представлений и законотворчества : сборник статей / Проблемы современного гражданского права : – М. : Городец, 2000. – С. 24-27.

Новицький А.М. Щодо питання структуризації інформаційного права як наукової категорії / Актуальні проблеми правознавства. – 2016. – № 4. – С. 34-38.

Пилипчук В.Г., Доронін І.М. Право національної безпеки та військове право : теоретичні та прикладні засади становлення і розвитку в Україні // Інформація і право. – № 2(25)/2018. – С. 62-72.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права : підручник ; [пер. з рос.]. – Харків : Консум, 2001. – 656 с.

Цимбалюк В.С. Інформаційне право : концептуальні положення до кодифікації інформаційного законодавства : монографія – К. : Освіта України, 2011. – 426 с.

Цимбалюк В.С. Інформаційне право (основи теорії і практики) : монографія. – К. : Освіта України, 2010. – 388 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-09-26

Номер

Розділ

Статті