Інформаційні правовідносини в контексті цивільного судочинства

Автор(и)

  • І.В. СОЛОНЧУК старший викладач кафедри інформаційного права і права інтелектуальної власності Факультету соціології і права Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” , Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.1(24).273226

Ключові слова:

інформаційне суспільство, інформаційні правовідносини, цивільне судочинство, судова реформа, інформаційно-комунікаційні технології, електронний позов, електронний документообіг, електронний суд

Анотація

Стаття присвячується дослідженню проблемних питань щодо інтеграції інформаційних правовідносин в сферу цивільного судочинства через призму новел сучасної судової реформи. Представлений аналіз основних положень цивільного процесуального законодавства України щодо перспективи успішного використання інформаційно-комунікаційних технологій з метою полегшити доступ до правосуддя, покращити здійснення судового провадження в справах, та загалом підвищити рівень цивільного судочинства. На ґрунті вимог міжнародних стандартів правосуддя та основних положень інформаційного права запропонована спроба дослідження сутності та доцільності використання таких категорій як “електронний позов”, “електронний документообіг”, “електронний суд”. Здійснено порівняльний аналіз положень законодавства України та положень цивільного процесуального законодавства іноземної держави, які регулюють подібні правовідносини, для формування висновків щодо можливості запозичення позитивного досвіду та удосконалення національного законодавства у сфері використання сучасних інформаційних технологій в цивільному судочинстві.

Посилання

Баранов О.А. Правові проблеми “електронної демократії” // Інформація і право. – № 1(20)/2017. – С. 28-38.

Брижко В.М., Фурашев В.М. Конвергенція новітніх технологій : стан і перспективи змін у інформаційних відносинах // Інформація і право. – № 1(20)/2017. – С. 51-67.

Кушакова-Костицька Н.В. Електронне правосуддя : українські реалії та зарубіжний досвід // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 103-109.

Аналітичні таблиці щодо стану здійснення правосуддя за І півріччя 2017 року : Надходження справ і матеріалів до місцевих загальних судів. – (Судова влада України)]. – Режим доступу : http://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/I_pivricha_2017

Висновок № 14 (2011) Консультативної ради європейських суддів “Судочинство та інформаційні технології” : міжнародний стандарт судочинства, прийнятий КРЄС на 12-ому пленарному засіданні (Страсбург, 7 – 9 листопада 2011 року). – (Судова влада України). – Режим доступу : http://court.gov.ua/inshe/mss

Цивільний процесуальний кодекс України : Закон України від 18.03.04 р. № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 40 – 41, 42. – С. 492.

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України : Закон України від 03.10.17 р. № 2147-VIII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2017. – № 48. – Ст. 436.

Гражданский процессуальный кодекс Эстонии. – Режим доступу : http://infosila.ee/main/1398-zakonodatelstvo-estonii-na-russkom-yazyke.html

Логінов О.А. Цивільний процес України : навч. посібник / О.А. Логінов, О.О. Штефан. – К. : Юрінком Інтер. – 2012. – С. 368.

Про реалізацію проекту щодо надсилання судами SMS-повідомлень учасникам судового процесу (кримінального провадження ) у місцевих та апеляційних загальних судах : Наказ Державної судової адміністрації України від 20.11.13 р. № 119. – Режим доступу : http://court.gov. ua/smsec

Судова влада України. – Режим доступу : http://court.gov.ua/reyestri-ta-sistemi/ecourt

Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : матеріали VIІ міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ, 18 – 19 травня 2017 р.,) ; уклад. О.О. Кравчук, Т.О. Чепульченко, В.Ю. Пряміцин. – К. : ТОВ НВП “Інтерсервіс”, 2017. – 296 с.

Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства : матеріали науково-практичної конференції, (м. Київ, 29 листопада 2017 р. ; упоряд. В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв. – К. : Вид-во “Політехніка”, 2017. – 266 с.

Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань” щодо присвоєння офіційної електронної адреси під час державної реєстрації : проект Закону від 26.12.17 р. № 7443. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63226

Про електронний цифровий підпис : Закон України від 22.05.03 р. № 852-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 36. – Ст. 276.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-27

Номер

Розділ

Статті