Штучний інтелект, інформаційна безпека та законотворчий процес (кримінально-правовий аспект)

Автор(и)

  • О.Е. РАДУТНИЙ доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.1(24).273218

Ключові слова:

законотворча діяльність, кримінально-правова охорона, інформаційна безпека, інформаційна агресія, штучний інтелект, національна безпека, петиція Президенту України, наукове ворожіння

Анотація

В статті розглянуто недоліки сучасного стану законотворчої діяльності, що межують з проявами інформаційної агресії, та досліджено можливості використання штучного інтелекту під час підготовки законопроектів та експертизи чинних нормативних актів.

Біографія автора

О.Е. РАДУТНИЙ, доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого

доктор філософії (Ph.D.) з юридичних наук, доцент

Посилання

Asaro P. Robots and Responsibility from a Legal Perspective. – Mode of access : http://www.peterasaro.org/writing/ASARO_Legal_Perspective.pdf. – Title from the screen.

Airbus начнет выпускать летающее такси в 2020 году. – Режим доступу : https://inforesist.org/airbus-nachnet-vyipuskat-letayushhee-taksi-v-2020-godu. – Заголовок з екрану.

Calo R. Robots in American Law / Legal Studies Research Paper No. 2016-04 / University of Washington School of Law. – Mode of access : http://www.datascienceassn.org/sites/default/files/ Robots_in_American_Law.pdf. – Title from the screen.

Caroline Cakebread. Robots aren't just taking our jobs, they're creating them – here are 21 weird jobs humans will have in the future. – Mode of access : http://www.businessinsider.com/21-weird-jobs-humans-will-have-when-robots-take-over-2017-11/#data-detective-1. – Title from the screen.

Etzioni Oren. No, the Experts Don’t Think Superintelligent AI is a Threat to Humanity. – Mode of access : https://www.technologyreview.com/s/602410/no-the-experts-dont-think-superintelligent -ai-is-a-threat-to-humanity. – Title from the screen.

European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL). – Режим доступу : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0051+0+DOC+XML+V0//EN. – Заголовок з екрану.

Fenner Robert. Alibaba's AI Outguns Humans in Reading Test / Bloomberg Technology, 15 Jan 2018. – Mode of access : https://www.bloomberg.com/technology. – Title from the screen

– Режим доступу : https://donotpay-search-master.herokuapp.com

How soon will computers replace The Economist’s writers? Robots. – Mode of access : https://www.economist.com/news/science-and-technology/21732805-weve-got-few-years-left-leasthow-soon-will-computers-replace-economists. – Title from the screen.

Knapton Sarah. Artificially intelligent ‘judge’ developed which can predict court verdicts with 79 per cent accuracy. – Mode of access : http://www.telegraph.co.uk/science/2016/10/23/artifically -intelligent-judge-developed-which-can-predict-court. – Title from the screen.

Kumparak G. Elon Musk Compares Building Artificial Intelligence To “Summoning The Demon”. – Mode of access : https://techcrunch.com/2014/10/26/elon-musk-compares-building-artificial-intelligence-to-summoning-the-demon. – Title from the screen.

Moth Anastasia. Убьёт ли искусственный интеллект музыку? – Режим доступу : https://storia.me/ru/@anastasia.moth/nauka-i-tekhnologii-3hnlal/ubet-li-iskusstvennyi-intellekt-muzyku -3j99vd. – Заголовок з екрану.

Rory Cellan-Jones. The robot lawyers are here – and they’re winning. – Mode of access : http://www.bbc.com/news/technology-41829534. – Title from the screen.

Електронні петиції. Офіційне Інтернет-представництво Президента України. – Режим доступу : https://petition.president.gov.ua. – Заголовок з екрану.

Загиней З. Кримінально-правова герменевтика : монографія / З. Загиней. – К. : Видавничій дім “АртЕк”, 2015. – 380 с. – С. 30-31

Иллюзия восприятия: ограниченность зрения, слуха и других органов чувств человека. – Режим доступу : http://bp21.livejournal.com/103392.html. – Заголовок з екрану.

Исаев И.А. Топос и номос : пространства правопорядков / И.А. Исаев. – М. : Норма, 2013. – 416 с. – С. 9.

Киричко В.М. Законодавчий вірус у системі КК України : визначення і актуалізація проблеми на прикладі ст. 368-2 КК “Незаконне збагачення” : зб. наук. праць “Проблеми законності” ; відп. ред. В.Я. Тацій. – Харків : Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2016. – Вип. 133. – 282 с. – С. 142-151.

Носырев И. Митио Каку : “Бесполезные посреднические профессии отомрут”. – Режим доступу : http://fastsalttimes.com/sections/solution/1586.html. – Заголовок з екрану.

Панов М.І. Принципи кримінального права і їх реалізація у кримінальному правотворенні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф [“Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності”], (м. Харків, 8 – 9 жовт. 2015 р.) ; редкол. В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2015. – 528 с. – С. 11-18.

Радутний О.Е. Інформаційна агресія в законодавчій сфері : матеріали міжнар. наук.- практ. конф [“Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності”], (м. Харків, 8 – 9 жовт. 2015 р.) ; редкол. В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2015. – 528 с. – С. 158-162.

Радутний О.Е. Нарис стану інформаційно-законодавчої діяльності на прикладі КК України // Інформація і право. – № 3 (18)/2016. – C. 58-68.

Стартап сооснователя Google показал “летающий автомобиль”. – Режим доступу : https://inforesist.org/startap-soosnovatelya-google-pokazal-letayushhiy-avtomobil. – Заголовок з екрану.

Тацій В.Я. Десять років чинності Кримінального кодексу України : здобутки та шляхи вдосконалення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“10 років чинності Кримінального кодексу України : проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн”], (м. Харків, 13 – 14 жовт. 2011 р. ) ; редкол. : В.Я. Тацій (голов.ред.), В.І. Борисов (заст.голов.ред.) та ін. – Х. : Право, 2011. – 456 с. – С. 29-35.

Тимошенко В.А., Дрьомов С.В. Проблеми законодавчого забезпечення протидії створенню терористичної організації в Україні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф [“Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності”], (м. Харків, 8 – 9 жовт. 2015 р.) ; редкол. В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2015. – 528 с. – С. 23-27)

Туляков В.О. Право на злочин та право бути покараним у контексті розвитку прав людини : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації”], (м. Харків, 12 – 13 жовт. 2017 р.) ; редкол. : В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов, (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2017. – 560 с. – С. 85-88.

Тютюгин В.И. К вопросу о качестве законотворчества в уголовном законодательстве : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації”], (м. Харків, 12 – 13 жовт. 2017 р.) ; редкол. В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов, (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2017. – 560 с. – С. 50-56.

Харьковский вуз открыл фантастическую специальность. – Режим доступу : http://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/05.07.2017/harkovskiy_vuz_otkryl_fantasticheskuyu_spetsialnost. – Заголовок з екрану.

Швець В.Д. Практика внесення змін і доповнень до КК України : здобутки та прорахунки [“10 років чинності Кримінального кодексу України : проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн”], (м. Харків, 13 – 14 жовт. 2011 р. ) ; редкол. В.Я. Тацій (голов.ред.), В.І. Борисов (заст.голов.ред.) та ін. – Х. : Право, 2011. – 456. – С. 35-40.

Шпайхер Т. В Европе назвали украинских депутатов “творцами законодательного мусора” / Экономические известия, 13.03.2016 года. – Режим доступу : http://news.eizvestia.com/news_politics/full/655-v-evrope-nazvali-ukrainskih-deputatov-tvorcami-zakodatelnogo-musora

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-27

Номер

Розділ

Статті