Реформування системи охорони державної таємниці: правові аспекти

Автор(и)

  • С.В. БОЛДИР начальник Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування  Служби безпеки України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.1(24).273210

Ключові слова:

реформування законодавства, система охорони державної таємниці, безпека інформації, стандарти НАТО та ЄС

Анотація

У статті аргументується необхідність якнайшвидшого перегляду поглядів та усталених традицій до існуючих у національній практиці напрямів охорони державної таємниці з урахуванням досвіду держав-учасниць НАТО та ЄС, а також наводяться та описуються основні напрями такого перегляду.

Посилання

Нормативно-правове забезпечення стратегічного курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію : навчальний посібник-хрестоматія : у 2-х ч. ; уклад. і коментар І.В. Артьомов, Д.В. Вітер, Л.І. Загайнова, О.М. Казакевич, О.М. Руденко. – Ужгород : Ліра, 2007. – Ч. 1. – С. 32.

Семенюк О.Г. Проблеми охорони державної таємниці : кримінально-правові та кримінологічні аспекти : монографія. – К. : ТОВ “Видавничий дім “АртЕк”, 2017. – С. 342.

Болдир С.В. Перспективи реформування системи охорони державної таємниці та службової інформації // Інформація і право. – № 4(23)/2017. – С. 79-85.

Про державну таємницю : Закон України від 21.01.94 р. № 3855-ХІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 16.

Security within the North Atlantic Treaty Organisation (C-M(2002)49). – Available as : http://arhives.nato.int/amendments-to-nato-document-security-within-nato-c-m-55-15-final

Council Decision of 23 September 2013 on the security rules for protecting EU classified information (2013/488/EU). – Available as : http://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d43001e3-356d-11e3-806a-01aa75ed71a1/language-en

The Act of 5 August 2010 on the Protection of Classified Information (Poland). – Available as : http://www.infor.pl/akt-prawny/194475,metryca,ustawa-o-ochronie-informacji-niejaw nych.html

National standarts on the protection of classified information in Romania, Government decision no 585/2002 [Online tool]. – Available as: http://www.orniss.ro/en/legislatie/pdf/GD585.pdf.

Classified Information Protection Act (Bulgaria) [Online tool]. – Available as : http://www.dksi.bg/NR/rdonlyres/070CA55F-EAD3-435D-BE41A01-AC62A005D/-/0/-CLASSIFIEDINFORMATIONPROTECTIONACT.doc

Czech Republic: Act No. 412 of 21 September 2005 on the Protection of Classified Information [Online tool]. – Available as : http://www.right2info.org/laws/Chech_Protection_classified_info.pdf/at_download/file

Slovakia : Act No. 215/2004 Coll. On the Protection of Classified Information and on Amendments to Certain Acts (as amended up to July 1, 2013) [Online tool]. – Available as : http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=15574

Кормич Б.А. Інформаційне право : підручник / Б.А. Кормич. – Харків : “Бурун і К”, 2011. – C. 220.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-27

Номер

Розділ

Статті