Інструменти державного стратегічного управління: національна програма інформатизації

Автор(и)

  • І.Б. ЖИЛЯЄВ
  • А.І. СЕМЕНЧЕНКО
  • В.М. ФУРАШЕВ

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.1(24).273205

Ключові слова:

національна програма інформатизації, стратегічне управління, організаційні та правові механізми, суб’єкти інформатизації, об’єкти інформатизації

Анотація

У статті, на прикладі 20-ти річного досвіду реалізації Національної програми інформатизації, розглянуто основні проблеми, підходи, пріоритетні напрями удосконалення стратегічного управління сферою інформаційно-комунікаційних технологій, його організаційно- правового забезпечення, науково-обґрунтовані рекомендації органам публічної влади щодо адаптації організаційно-правових механізмів стратегічного програмування у цій сфері до сучасних реалій.

Біографії авторів

І.Б. ЖИЛЯЄВ

доктор економічних наук, с.н.с.

А.І. СЕМЕНЧЕНКО

доктор наук з державного управління, професор

В.М. ФУРАШЕВ

кандидат технічних наук, доцент, с.н.с.

Посилання

У 13-тій черговій доповіді “The Global Risks Report 2018”, опублікованій до Всесвітнього економічного форуму 2018 року, суттєво переглянуто перелік та визначено нові глобальні майбутні ризики за групами: “Економічні” (9 позицій); “Екологічні” (5); “Геополітичні” (6); “Соціоетальні” (6) та “Технологічні” (5). Серед технологічних глобальних ризиків визначено: 1) негативні наслідки технічного прогресу, таких як штучний інтелект, геоінженерна та синтетична біологія (передбачувані або непередбачені), що спричиняє людський, екологічний та економічний збиток; 2) підвищення вразливості з відключення важливої інформаційної інфраструктури (наприклад, Інтернету, супутників тощо) та мереж (злам); 3) великомасштабні кібератаки або зловмисне програмне забезпечення, що спричиняють великі економічні збитки, геополітичну напруженість або втрату довіри до Інтернету; 4) масові випадки шахрайства, крадіжки даних, наслідком яких є безпрецедентне неправомірне використання приватних чи офіційних даних. – Режим доступу : http://www3.weforum.org/docs/WEF_GRR18 _Report.pdf

European Commission. Europe 2020. – Режим доступу : https://ec.europa.eu/info/busin esseconomy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en.

Стратегія сталого розвитку “Україна – 2020” : Указ Президента України від 12.01.15 р. № 5/2015. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

Стратегія реформування державного управління України на 2016 – 2020 роки : Розпорядженя Кабінету Міністрів України від 24.06.16 р. № 474-р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80

Програма діяльності Кабінету Міністрів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.16 р. № 294. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/294-2016-%D0%BF

Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018 – 2020 роки та план заходів щодо її реалізації : Розпорядженя Кабінету Міністрів України від 17.01.18 р. № 67-р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р

Про Національну програму інформатизації : Закон України. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80

Про Концепцію Національної програми інформатизації : Закон України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/75/98-%D0%B2%D1%80

Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 1998 – 2000 роки : Закон України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/76/98-%D0% B2%D1%80

Грицевич В.С. Інформатизація суспільства, як соціально-географічний виклик XXI століття. – Режим доступу : //geography.lnu.edu.ua

Петрова Е.А. Зарубежный опыт информатизации и особенности его реализации в России. – Режим доступу : https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=3673

Соснін О.В. Інформатизація як феномен та умова інноваційного розвитку України. – Режим доступу : http://uaforeignaffairs.com/ua/ekspertna-dumka/view/article/informatizacija-jakfenomen-ta-umova-innovaciinogo-roz

Яковенко Ю., Шевцов А. Информатизация и Украина : взгляд на проблему. – Режим доступу : //www.db.niss.gov.ua/docs/region/inform_1.htm

Сітнікова Н.П. Досвід стратегічного планування сталого розвитку у країнах Європейського Союзу. – Режим доступу : //www.economy.in.ua/pdf/11_2012/ 5.pdf

Подболотова М.И. Международная практика реализации стратегий и программ информатизации в области финансовой грамотности детей и молодежи. – Режим доступу : http://journals.rudn.ru/informatization-education/article/download/13237/12667

Опыт информатизации и перспективные идеи. – Режим доступу : https://studfiles.net/preview/593899/page:16

Концепция информатизации общества (обобщенный вариант) – (Архив академика А.П. Ершова). – Режим доступу : http://ershov-arc.iis.nsk.su/archive/eaindex.asp?lang=1&gid=2367

Розвиток інформаційного суспільства в Україні в 2016 році : основні тенденції, фактори впливу та стан ІТ-індустрії : аналітична записка, 2017. – 24 с. – (Національний інститут стратегічних досліджень). – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/2594

Береза Н.В. Ринок информационных услуг : современные тенденции и перспективы развития : монография. – М. : Директ-Медиа, 2014. – 180 с.

Європейський досвід нормативно-проектного забезпечення розвитку інформаційного суспільства: висновки для України : аналітична доповідь, 76 с. – (Національний інститут стратегічних досліджень). – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1732

Министерство связи и информатизации Республики Беларусь. – Режим доступу : http://www.mpt.gov.by/ru

Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан. – Режим доступу : http://mic.gov.kz/ru

Концепція розвитку електронного урядування в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.17 р. № 649-р. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250287124

Про внесення змін до Закону України “Про Національну програму інформатизації” : проект Закону України. – Режим доступу : http://dknii.gov.ua/content/zakon-ukrayiny-pro-vnesennya-zmin-do-zakonu-ukrayiny-pro-nacionalnu-programu-informatyzaciyi

Семенченко А.І. Методологічні підходи до формування організаційно-правових механізмів державного управління та регулювання розвитком інформаційної інфраструктури // Вісник НАДУ.– 2014. – № 3. – C.43-52.

Про утворення Міжгалузевої ради з питань розвитку електронного урядування : Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.09 р. № 4. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4-2009-%D0%BF

Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Реформи галузі інформаційнокомунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України” : Постанова Верховної Ради України від 31.03.16 р. № 1073-VIII. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1073-19

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 10.04.07 р. № 324. – Режим доступу : http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/62/KVED10_62_02.html

Консультативна рада з питань розвитку інформаційного суспільства при Верховній Раді України : Постанова Верховної Ради України від 4.02.98 р. № 77/98-ВР. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/77/98-%D0%B2%D1%80

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-27

Номер

Розділ

Статті