Вплив загального регулювання захисту даних на контролерів та процесорів персональних даних – резидентів України

Автор(и)

  • А.В. ТАРАСЮК аспірант Національного університету  біоресурсів і природокористування України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.1(24).273201

Ключові слова:

захист персональних даних, інформаційні відносини, інформаційне право

Анотація

Стаття присвячується правовим аспектам та проблемам застосування загального регулювання захисту даних до контролерів та процесорів персональних даних – резидентів України, в контексті обробки останніми персональних даних в рамках законодавства Європейського Союзу.

Посилання

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from= EN

Брижко В.М. Організаційно-правові питання захисту персональних даних : дис. на здобуття наук. ступеня. канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 – теорія управління ; адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право / В.М. Брижко. – (НДЦПІ АПрН України, НАДПС України). – К.- Ірпінь, 2004, – 251 с.

Брижко В.М. Основи систематизації інформаційного законодавства : теоретичні та правові засади : монографія / В.М. Брижко. – К. : ТОВ “ПанТот”, 2012 р. – 304 с.

Pylypchuk, Volodymyr; Bryzhko, Valery, 2016. PRIVACY AND HUMAN SECURITY IN THE PROTECTION OF PERSONAL DATA (Приватність та безпека людини у сфері захисту персональних даних) // Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal, 04 (12).

– Available at : http://sp-sciences.io.ua/s2596466/pylypchuk_volodymyr_bryzhko_valery_2016_privacy_and_human_security_in_the_protection_of_personal_data_social_and_human_sciences._polishukrainian_scientific_journal_04_12_ (accessed 08 January 2017).

Становлення і розвиток правових основ та системи захисту персональних даних в Україні : монографія / [В.Г. Пилипчук, В.М. Брижко, О.А. Баранов, К.С. Мельник] ; за ред. В.М. Брижка, В.Г. Пилипчука. – К. : ТОВ “Видавничий дім “АртЕк”, 2017. – 226 с.

Баранов О.А. Напрями перспективних досліджень у галузі інформаційного права // Інформація і право. – 2(17)/2016. – Режим доступу : http://ippi.org.ua/baranov-oa-napryamiperspektivnikh-doslidzhen-u-galuzi-informatsiinogo-prava-stor-15-31

Мельник К.С. Іноземний та вітчизняний досвід становлення інституту захисту персональних даних // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – 2013. – № 2. – С. 97-103. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/iblsd_2013_2_18

Мельник К.С. Правові та організаційні основи захисту персональних даних в Європейському Союзі та в Україні : дис. на здобуття наук. ступеня. канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 – теорія управління ; адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право / К.С. Мельник. – (НДЦПІ АПрН України). – К., 2015, – 269 с.

Кохановська О.В. Інформація як об’єкт правовідносин. – Режим доступу : http://papers.univ.kiev.ua/1/jurydychni_nauky/articles/kokhanovska-o-information-as-an-object-of-legal-relations_18016.pdf

Боер В.М. Информационное право / В.М. Боер, О.Г. Павельева. – Ч. 1. – СПб. : ГУАП, 2006. – 116 с.

Серёгин В.А. BIG DATA : новая угроза для прайвеси в условиях информационного общества // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – (Серія Право). – 2015. – № 35. – Ч. 1. – Т. 1. – С. 93-97.

Про захист персональних даних : Закон України від 01.06.10 р. № 2297-VI. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

О персональных данных : Закон Російської Федерації від 27.07.06 г. № 152-ФЗ : ред. от 29.07.17 г. – Режим доступу : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801

О обработке и сохранении персональных данных : разъяснение Минкомсвязи России от 01.09.15 г. – Режим доступу : http://minsvyaz.ru/ru/personaldata

Рекомендації Информационного Комиссара (ICO). – Режим доступу : https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/lawful-bases-for-processing/co nsent

Gauthier Chassang,. The impact of the EU general data protection regulation on scientific research. – Режим доступу : http://ecancer.org/journal/11/full/709-the-impact-of-the-eu-generaldata-protection-regulation-on-scientific-research.php

Debbie Heywood : Obligations on data processors under the GDPR. – Режим доступу : https://united-kingdom.taylorwessing.com/globaldatahub/article-obligations-on-data-processors-under-gdpr.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-27

Номер

Розділ

Статті