Питання легалізації евтаназії в Україні: іноземний досвід

Автор(и)

  • І.Ю. ГУЦАЛ студентка Навчально-наукового Юридичного інституту Національного авіаційного університету, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.4(23).273135

Ключові слова:

евтаназія, активна евтаназія, пасивна евтаназія, суспільство, закон, легалізація

Анотація

Стаття присвячена питанню доцільності легалізації евтаназії в Україні. На прикладі країн Європи та Америки було здійснено аналіз явища евтаназії, його впливу на законодавство та суспільство. Автор зазначає особливості проведення евтаназії в кожній проаналізованій країні. Як висновок, автор обгрунтовує неоднозначність зазначеного питання та звертає увагу на ризики, які можуть виникнути у результаті легалізації евтаназії в Україні.

Посилання

Конституція України : Закон України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР : за станом на 13.09.16 р. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-ВР

Кримінальний кодекс України : Закон україни від 5.04.01 р. № 2341-III : за станом на 13.07.17 р. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

Олейник О. Этические и правовые аспекты эвтаназии // Юридична прктика – 2001. – № 48. – (28 ноября).

Мельников Д. Тайны гестапо. Империя смерти / Д. Мельников, Л. Черна. – М. : Вече, 2000. – 480 с.

Безаров О.Т. Евтаназія в контексті медичної практики (за результатами соціологічного опитування, проведеного в м. Чернівці) // Буковинський медичний вісник. – 2005. – № 1. – С. 149-154. – Режим доступу: http://tanat.info/eutanazija-v-konteksti-medichnoi-praktiki-24-12-2013.html

Тимощук О. Наслідки евтаназії, або чи узаконять добровільну смерть в Україні? / “Дзеркало тижня. Україна”. – № 48. – (20 грудня 2013 р.) – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/family/naslidki-evtanaziyi-abo-chi-uzakonyat-dobrovilnu-smert-vukrayini-_.html

Сухолуцкий А., Ентин Б., Самсонова Т., Жукова Н. Как относятся к эвтаназии в других странах? – (14 октября 2013 года). – Режим доступу : http://www.echo.msk.ru/blog/roadmap/1176606-echo

Ткач М.Є. Філософське осмислення евтаназії в умовах сучасного суспільства. – Режим доступу : http://s-journal.cdu.edu.ua/base/2008/v4/v4pp209-211.pdf

Эвтаназия в Бельгии. – Режим доступу : https://evtanazija.ru/belgiya

Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2801-12

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-14

Номер

Розділ

Статті