Недійсність правочину у цивільному судочинстві

Автор(и)

  • Є.В. ЄВТУШЕНКО провідний науковий співробітник Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, Україна
  • Б.Д. ЛЕОНОВ провідний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.4(23).273132

Ключові слова:

правочин, недійсний правочин, оспорюваний правочин, нікчемний правочин

Анотація

У статті досліджуються актуальні питання, що пов’язані з визнанням правочину недійсним. Аналізується законодавство про недійсний та оспорюваний правочин. На базі аналізу узагальнення судової практики пропонуються зміни до порядку визнання недійсності правочину.

Біографія автора

Б.Д. ЛЕОНОВ, провідний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Петровський А.В. Еволюція наукових думок щодо матеріального та процесуального аспекту визнання правочинів недійсними // Юридична наука. – 2011. – № 3. – C. 79-86.

Аналіз окремих питань судової практики, що виникають при застосуванні судами рекомендаційних роз’яснень, викладених у постанові Пленуму Верховного Суду України від 06 листопада 2009 року № 9 “Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними”. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cg

Перова О.В. Недійсність правочину, який порушує публічний порядок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / О.В.Перова/ – Х., 2010. – 15 с.

Федорчук Д. Новели законодавства щодо підстав визнання правочинів недійсними // Юридичний радник. – № 3(11). – 2006. – С. 97-103.

Хатнюк Н.С. Юридична природа нікчемних правочинів. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pre/2008/Hatnyuk.pdf

Харитонов Є.О. Цивільне право України : підруч. / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К. : Істина, 2003. – 776 с.

Гусак М., Данішевська В., Попов Ю. Нікчемні та оспорювані правочини : регулювання за Цивільним кодексом України // Право України. – 2009. – № 6. – С.37

Давидова І.В. Види недійсних правочинів. – Режим доступу : http://vuzlib.com/content/view/1438/126

Про судову практику у справах про спадкування : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.08 р. № 7. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-14

Номер

Розділ

Статті