Перспективи реформування системи охорони державної таємниці та службової інформації

Автор(и)

  • С.В. БОЛДИР начальник Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.4(23).273113

Ключові слова:

реформування законодавства, система охорони державної таємниці та службової інформації, безпека інформації, стандарти НАТО та ЄС

Анотація

У статті на основі наявного досвіду та проведеного аналізу норм законодавства іноземних держав у сфері безпеки інформації розкриваються окремі питання, пов’язані з практичними аспектами реалізації вказівок керівництва держави, задекларованих у різних нормативних актах щодо реформування національного законодавства у згаданій сфері діяльності.

Посилання

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року “Про Стратегію національної безпеки України” : Указ Президента України від 26.05.15 р. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/287/2015

Семенюк О.Г. Проблеми охорони державної таємниці: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : мнографія / О.Г. Семенюк. – К. : “Видавничий дім “АртЕк”, 2017. – С. 335.

Розвадовський О.Б. Забезпечення охорони державної таємниці та службової інформації: теоретичний, правовий та організаційний аспекти : моногр. : у 2-х ч. – Ч. 1 / О.Б. Розвадовський. – К. : Центр навч.-наук. та наук.-практ. видань НА СБ України, 2014. – С. 163.

Про інформацію : Закон України від 02.01.92 р. № 2658-ХІІ. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

Мейдич І.М. Кримінально-правова охорона службової інформації : підходи до удосконалення : матеріали науково-практичної конференції, 08 червня 2016 р. ; упорядн. В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв., 2016. – С. 164.

Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.11 р. № 2939-VI. – Режим доступу : http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

Security within the North Atlantic Treaty Organisation (C-M(2002)49). – Режим доступу : http://arhives.nato.int/amendments-to-nato-c-m-55-15-final;isad

Council Decision of 23 September 2013 on the security rules for protecting EU classified information (2013/488/EU). – Режим доступу : http://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d43001e3-356d-11e3-806a-01aa75ed71a1

Адміністративні домовленості щодо охорони інформації з обмеженим доступом між Урядом України та Організацією Північноатлантичного договору : ЗаконУкраїни від 24.05.17 р. № 2068-VIII . – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/950_035-16

Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України : Закон України від 23.02.06 р. № 3475-I. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3475-15

Про Службу безпеки України : Закон України від 25.03.92 р. № 2230-ХІІ. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2229-12

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-14

Номер

Розділ

Статті