Інтернет-технології: оцінка пріоритетності маніпулювання свідомістю за допомогою методів ранжування

Автор(и)

  • К.А. КАЧИНСЬКА аспірант Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Україна
  • Д.І. ВАРИЧЕВА студент ТІ НТУУ “КПІ” ім. І. Сікорського, Україна
  • С.В. СВИРИДЕНКО студент ФТІ НТУУ “КПІ” ім. І. Сікорського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.4(23).273103

Анотація

У статті розглянуті основні сучасні інформаційні технології маніпуляції свідомістю. За допомогою системної методології ранжування отримані кількісні оцінки пріоритетів зазначених сугестивних технологій. Здійснено порівняльний аналіз методів ранжування та оцінок пріоритетності способів маніпулювання свідомістю за допомогою методів Акоффа-Черчмена, Неймана-Моргенштерна та Фішберна.

Посилання

Бешелев С.Д. Математико-статистические методы экспертных оценок / С.Д. Бешелев, Гурвич Ф.М. – М. : Статистика, 1980. – 263 с.

Вдовин В.М. Теория систем и системный анализ / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова, В.А. Валентинов. – М. : ИТК “Дашков и К0”, 2014. – 644 с.

Волкова В.Н. Теория систем : учебное пособие / В.Н. Волкова, А.А. Денисов. – М. : “Высшая школа”, 2006. – 511с.

Гнатієнко Г.М. Експертні технології прийняття рішень / Г.М. Гнатієнко, В.Є. Снитюк. – К. : ТОВ “Маклаут”, 2008, - 444 с.

Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита / Е.Л. Доценко. – СПб. : Речь, 2003. 304 с.

Інформаційна безпека (соціально-правові аспекти) : підруч. / [В.В. Остроухов, В.М. Петрик, А.А. Штоквиш та ін.] ; за заг. ред. Є.Д. Скулиша. – К. : КНТ, 2010. – 776 с.

Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием / С.Г. Кара-Мурза. – М. : Алгоритм, 2004. – 528 с.

Куалман Э. Безопасная Сеть. Правила сохранения репутации в эпоху социальных медиа и тотальной публичности / Э. Куалман. – М. : Альпина Паблишер, 2017. – 214 с.

Качинська К.А. Інформаційно-психологічна безпека : система підтримки прийняття рішень в умовах сугестивного ризику : зб. наукових праць. XIV Міжнародна науково-практична конференція [“Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях”], (Київ, 5 – 9 жовтня 2015 р.). – К., 2015.

Качинська К.А. Інтернет-технології маніпулювання свідомістю особи, суспільства та держави : зб. наукових праць. XV Міжнародна науково-практична конференція [«Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях»], (Київ, 3 – 6 жовтня 2016 р.). – К., 2016.

Литвак Б.Г. Экспертная информация : методы получения и анализа / Б.Г. Литвак. – М. : Радио и связь, 1982. – 184 с.

Миркин Б.Г. Анализ качественных признаков : математические модели и методы / Б.Г. Миркин. – М. : Статистика, 1976. – 166 с.

Морозов Е. Интернет как иллюзия. Обратная сторона сети / Е. Морозов. – М : Изд-во АСТ, 2014 . – 528 с.

Перегудов Ф.И. Введение в системный анализ / Ф.И. Перегудов, Ф.П. Тарасенко. – М. Высшая школа, 1989, 367 с.

Почепцов Г. Информационные войны. Новый инструмент политики / Г. Почепцов. – М. : Алгоритм, 2015. – 256 с.

Сугестивні технології маніпулятивного впливу : навч.посіб / [В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк, Л.Ф. Компанцева, Є.Д. Скулиш. О.Д. Бойко. В.В. Остроухов] ; за заг. ред. Є.Д. Скулиша. – К. : Наук. вид. НА СБ України, 2010. – 248 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-14

Номер

Розділ

Статті