Інформаційний продукт як об’єкт права власності

Автор(и)

  • В.М. БРИЖКО

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.4(23).273091

Ключові слова:

інформація, дані, інформаційні продукти, інформаційні ресурси, інформаційне суспільство, інформаційне законодавство

Анотація

У статті узагальнюються деякі ключові напрацювання учених сфери інформаційного права стосовно легалізації власності у інформаційній сфері. Враховуючи розвиток та поширення новітніх технологій та їх конвергенції, формулюються пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства України в контексті підвищення захисту основоположних прав людини та забезпечення інтересів суспільства і держави.

Біографія автора

В.М. БРИЖКО

доктор філософії (Ph.D.) з юридичних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Пилипчук В.Г., Брижко В.М. Проблеми становлення і розвитку інформаційного законодавства в контексті євроінтеграції України // Інформація і право. – № 1(1)/2011. – С. 11.

Брижко В. Приватність даних у хмарних технологіях // Інформація і право. – № 4(19) / 2016. – С. 47-59.

БрижкоВ. Конвергенція новітніх технологій : стан і перспективи змін у інформаційних відносинах / В. Брижко, В. Фурашев // Інформація і право. – № 1(20)/2017. – С. 51-67.

Баранов О. Захист персональних даних в сфері Інтернет речей / О. Баранов, В. Брижко // Інформація і право. – № 2(17)/2016. – С. 75-81.

Платон : cоч. в 3-х т. ; [пер. с древнегреч. ; под ред. А.Ф. Лосева и В.М. Асмуса]. – М. : “Мысль”, 1968.

Брижко В. До гносеології категорії “інформація” // Інформація і право. – № 2(2)/2011. – С. 13.

Винер Н. Кибернетика и общество / Н. Винер. – М., 1958.

Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие / А. Моль. – М., 1966.

Глушков В.М. Мышление и кибернетика / В.М. Глушков // Вопросы философии. – 1963. – № 1. – С. 34.

Гаврилов О.А. Курс правовой информатики : учебник для вузов / О.А. Гаврилов. – М. : Издательство “НОРМА”, 2000. – 432 с.

Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – М. : Изд. “Русский язык”, 1989. – С. 253.

Юридична енциклопедія : в 6 т. ; редкол. Ю.С. Шемчученко (голова редкол.) та ін. – К. : “Укр. енцикл.”, 1998. Т. 2: Д–И. – С. 717.

Про інформацію : Закон України від 02.10.92 р. № 2657-XII. – Режим доступу : //www.rada.gov.ua

Інформаційне суспільство. Дефініції : людина, її права, інформація, інформатика, інформатизація, телекомунікації, інтелектуальна власність, ліцензування, сертифікація, економіка, ринок, юриспруденція / [В. Брижко, О. Гальченко, О. Орєхов, А. Чорнобров] ; за ред. д.е.н., професора М.Я. Швец. – К. : “Інтеграл”, 2002 р. – 220 арк. – C. 88.

Брижко В. До питання застосування у правотворчості понять “інформація” та “дані” // Правова інформатика. – 2005. – № 4(8). – C. 31-37.

Шпенглер О.Ш. Закат Европы / О.Ш. Шпенглер : [пер. с нем. под ред. А.А. Франковского]. – М., 1998. – Режим доступу : http://az.lib.ru/s/shpengler_o/text_1922_zakat_evropy.shtml

Право собственности – история и современность. – Режим доступу : http://www.pravo.vuzlib.su/book_z021_page_10.html

Брижко В. Сучасні основи захисту персональних даних в європейських правових актах // Інформація і право. – № 3(18)/2016. – С. 45-57.

Яременко О.І. Інформація як об’єкт права власності в Україні // Правова інформатика, № 4(20) / 2008. – С. 15.

Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.03 р. № 435-IV ; у ред. від 31.05.07 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44.

Про власність : Закон України від 07.02.91 р. № 697-12. – Режим доступу : //www.rada.gov.ua

Брижко В. е-майбутнє та інформаційне право / В. Брижко , Ю. Базанов, М. Швець ; за ред. доктора економічних наук, професора, члена-кореспондента Академії правових наук України М. Швеця. – [2-е вид., доп.]. – К. : НДЦПІ АПрН України. – 2006. – 233 с.

Баранов О. Право власності на інформацію // Правова інформатика. – 2008. – № 1(17). – С. 15-19.

Бачило И.Л. Функции органов управления / И.Л. Бачило. – М., 2005. – С. 71-74.

Брижко В.М. Ліцензування прав на інформаційні ресурси / В.М. Брижко, Ю.К. Базанов, Л.С. Харченко. – К. : Національне агентство з питань інформатизації при Президентові України, 1997 р. – 132 с.

Штупф Р. Лицензионній договор / Р. Штупф . – М. : “Прогресс”, 1988 г.

Брижко В. Патентознавство як самостійна наукова дисципліна / В. Брижко. – (Національне агентство з питань інформатизації при Президентові України). – К., “Інтеграл”,1996 г. – 184 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-14

Номер

Розділ

Статті