Монополістична наукометрія з точки зору академічної свободи та безпеки

Автор(и)

  • Ю.В. ШЕЛЯЖЕНКО аспірант Університет економіки та права “КРОК”, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.2(21).273069

Ключові слова:

наукометрія, академічна свобода, інформаційна безпека, наукова творчість

Анотація

У статті аналізуються правові, політичні та економічні проблеми адміністративно-командного нав’язування вченим монополістичної наукометрії. Виявлено ризики для академічної свободи та безпеки, національних інтересів України, особистої автономії науковців. Запропоновані шляхи безпечного розвитку наукометрії в Україні.

Біографія автора

Ю.В. ШЕЛЯЖЕНКО, аспірант Університет економіки та права “КРОК”

магістр права

Посилання

Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам : наказ Міністерства освіти і науки України від 14.01.16 р. № 13 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 17. – C. 167. – Ст. 693.

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.10.12 р. № 1112 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 86. – С. 250. – Ст. 3515.

Шеляженко Ю. Как РИНЦ выбросил мои исследования в мусорную корзину. – Режим доступу : http://echo.msk.ru/blog/shelya/1969022-echo

Почему было принято решение об исключении группы журналов из РИНЦ? – Режим доступу : http://elibrary.ru/retraction_faq.asp

Сотни тысяч научных статей должны быть возвращены в РИНЦ. – Режим доступу : https://www.change.org/p/сотни-тысяч-научных-статей-должны-быть-возвращены-в-ринц

Тихонкова І.О. Міжнародні бази даних наукової літератури Scopus, Index Copernicus, DOAJ, elibrary, российский индекс научного цитирования відкривають нові можливості для наукових журналів України. – (Досвід журналу “Biopolymers and cell”) / Наука України у світовому інформаційному просторі. – 2010. – № 3. – С. 27-32.

Тихонкова І.О. Наукова періодика України у дзеркалі Web of Science / Наука України у світовому інформаційному просторі. – 2016. – № 13. – С. 31-39.

Garfield E. Citation Indexes for Science. A New Dimension in Documentation through Association of Ideas / Science. – 1955. – Vol. 122. – No. 3159. – P. 108-111.

Фулер С. Що робить університети унікальними? Оновлення ідеалу для доби підприємництва / Дух і Літера : Університетська автономія (спеціальний випуск). – 2008. – № 19. – С. 195-221.

Копейчиков В.В. Народовластие и личность / В.В. Копейчиков. – К. : Україна, 1991. – 280 с.

Картунов О.В. Інформаційне суспільство : аналіз політичних аспектів зарубіжних концепцій : монографія / О.В. Картунов, О.О. Маруховський. – К. : Університет економіки та права “КРОК”, 2012. – 344 с.

Аджемоглу Д. Чому нації занепадають : походження влади, багатства та бідності / Д. Аджемоглу, Д. Робінсон. – К. : Наш Формат, 2016. – 440 с.

Tsimilli-Michael M. Sustainability of photosynthesis research – when research is impeded by the cults of audit and management / M. Tsimilli-Michael, P. Haldimann / Photosynthetica. – 2017. – Vol. 55. – Iss. 2. – P. 391-400.

The Norwegian Association of Researchers: Academic freedom under pressure. Key principles and trends / Skriftserien. – № 1/2017. – Режим доступу : https://www.forskerforbundet.no/Documents/skriftserien/2017-1_Academic_freedom.pdf

Юркевич П.Д. Історія філософії права. Філософія права. Філософський щоденник / П.Д. Юркевич. – К. : Український світ, 1999. – 756 с.

William James. The Will to Believe; And Other Essays in Popular Philosophy. – Auckland : The Floating Press, 2010. – 379 p.

Tatum C. Bibliometrics and the Culture of Open Access [v0.1] / C. Tatum, P. Wouters. – Режим доступу : http://altmetrics.org/workshop2011/tatum-v0

Altmetrics: a manifesto. – Режим доступу : http://altmetrics.org/manifesto

Kousha K. Web Impact Metrics for Research Assessment / K. Kousha, M. Thelwall. – (Beyond Bibliometrics : Harnessing Multidimensional Indicators of Scholarly Impact). – Cambridge : MIT Press, 2014. – P. 289-306.

Цифровые инструменты исследователей. – Режим доступу : http://www.openscience.in.ua/ru/research-tools.html

Информационный портал о работе на платформе Web of Science (TM). – Режим доступу : http://wokinfo.com/russian

Руководство по наукометрии : индикаторы развития науки и технологии : монография / [М.А. Акоев, В.А. Маркусова, О.В. Москалева, В.В. Писляков] ; под. ред. М.А. Акоева. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 250 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-30

Номер

Розділ

Статті