“Тілесні ушкодження” чи “шкода здоров’ю”: юридичний та судово-медичний погляди

Автор(и)

  • К.В. КАТЕРИНЧУК доцент кафедри кримінального права і процесу Навчально-наукового юридичного інституту Національного авіаційного університету, Україна
  • І.О. ЮХИМЕЦЬ начальник Тернопільського обласного бюро судово-медичної експертизи, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.2(21).273066

Ключові слова:

здоров’я особи, злочин, шкода здоров’ю, тілесні ушкодження

Анотація

Стаття присвячена проблемам термінології та визначення змісту понять, що містяться в Кримінальному кодексі України та підзаконних нормативно-правових актах. Досліджено ознаки тілесних ушкоджень, здійснено аналіз праць науковців, що займалися даною тематикою, наведено власне бачення щодо вдосконалення закону про кримінальну відповідальність, а саме злочинів проти здоров’я особи.

Біографія автора

К.В. КАТЕРИНЧУК, доцент кафедри кримінального права і процесу Навчально-наукового юридичного інституту Національного авіаційного університету

кандидат юридичних наук, доцент

Посилання

Загородников Н.И. Преступления против здоровья / Н.И. Загородников. – М. : Юридическая литература, 1969. – 166 с.

Киренко С.Г. Проблеми захисту прав неповнолітніх кримінальним законодавством України : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.08 – “Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право” / С.Г. Киренко – К. : Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2002. – 200 с.

Дубовец П.А. Ответственность за телесные повреждения по советскому уголовному праву / П.А. Дубовец. – М. : Юридическая литература, 1964. – 159 с.

Шарапов Р., Коновалов А. Понятие вреда здоровью в условиях правовой дезориентации судебно-медицинской экспертизы живых лиц // Уголовное право. – 2007. – № 1. – С. 127.

Авдеев М.И. Преступления против личности уголовно-правовая терминология // Правоведение. – 1979. – № 2. – С. 89.

Векселенко В., Галюкова М. Уголовно-правовой анализ понятия “вред здоровью” // Уголовное право. 2007. – № 1. – С. 7 – 11.

Борзенков Г.Н. Преступления против жизни и здоровья : закон и правовпименительная практика : учебно-практич. пособие / Г.Н. Борзенков. – М. : Зеркало, 2008. – 256 с.

Пионтковский А.А. Курс советского уголовного права. Особенная часть / А.А. Пионтковский, В.Д. Меньшагин. – Т. 1. – М., 1955. – С. 569.

Никифоров А.С. Ответственность за телесные повреждения по советскому уголовному праву / А.С. Никифоров. – М., 1959. – 162 с.

Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень МОЗ України : Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 17.01.95 р. № 6. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0255-95

Єдиний державний реєстр судових рішень : Постанова Збаразького районного суду Тернопільської області від 10.10.16 р. № 598/922/13-к. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/61887922

Про психіатричну допомогу : Закон України від 22.02.00 р. № 1489-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2000. – № 19.– Ст. 143. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1489-14

Про судову практику у справах про згвалтування та інші статеві злочини : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.03.92 р. № 4. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-92.

Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.08 р. № 5. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-08

Завальнюк А.Х. Про необхідність внесення корективів у правила кваліфікації тяжкості тілесних ушкоджень // Український судово-медичний вісник. – 2004. – № 2(16). – С. 32-34.

Расследование и предупреждение телесных повреждений / [Н.Е. Быховский и др.] ; отв. ред. Н.И. Гуковская. – (Всесоюзный ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности). – М. : Юридическая литература, 1964. – 98 с.

Гродзинский М.М. Преступления против личности / М.М. Гродзинский. – М., 1924. – 68 с.

Шаргородский М.Д. Ответственность за преступления против личности / М.Д. Шаргородский. – Л., 1953. – 120 с.

Векселенко В., Галюкова М. Психическое расстройство как признак причинения вреда здоровью // Уголовное право. – 2005. – № 2. – С. 22-23.

Ной И.С. Критерии умышленного тяжкого телесного повреждения без отягчающих обстоятельств по УК РСФСР // Ученые записи Саратовского юридического института им. Д.И. Курского. – Вып. VIII. – Саратов, 1959. – 143 с.

Кривда Г.Ф., Плевинскис П.В. Проблемные вопросы регламентации проведения комиссионых судебно-медицинских и комплексных экспертиз в отделе комиссионных экспертиз бюро СМЭ // Судово-медична експертиза. – 2014. – № 2. – С. 9-11.

Авдєєв М.И. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц / М.И. Авдєєв. – М. : Медицина, 1968. – 376 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-30

Номер

Розділ

Статті