Окремі проблеми криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, пов’язаних з неправомірним дистанційним доступом до комп’ютерної інформації

Автор(и)

  • В.С. СЕРЬОГІН науковий співробітник Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, Україна
  • Б.Д. ЛЕОНОВ провідний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.2(21).273056

Ключові слова:

комп’ютерна інформація, комп’ютерні злочини, розслідування

Анотація

У статті розглядаються аспекти криміналістичної характеристики комп’ютерних злочинів та проблемні питання розробки методичних матеріалів для проведення експертних досліджень спеціальних програмних засобів, призначених для негласного отримання комп’ютерної інформації.

Біографія автора

Б.Д. ЛЕОНОВ, провідний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються у сфері інформаційних технологій / [Б.В. Романюк, В.Д. Гавловський, М.В. Гуцалюк, В.М. Бутузов]. – К. : Вид. Поливода А.В., 2004. – 144 с.

Козюра В.Д., Хорошко В.О. Комп’ютерні технології та злочинність : матер. наук.- практ. конф. [“Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави”], (Київ, 2016 р.) : у 2 ч. – Ч. 1. – К. : Нац. академія СБУ, 2016. – С. 257-261.

Виктор Сабадаш. Проблемы латентности компьютерной преступности. – Режим доступу : www crime-research.ru/article/sabodash06. – Назва з екрана.

Ботвінкін О.В. Проблеми забезпечення національної безпеки в інформаційній сфері // Юридичний журнал. – 2007. – № 2. – С. 58-63.

Голубєв В.О. Розслідування комп’ютерних злочинів : монографія / В.О. Голубєв. – Запоріжжя : Гуманітарний університет “ЗІДМУ”, 2003. – 296 с.

Латентність комп’ютерної злочинності // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2001. – № 3. – С. 176-182.

Юдин О.К. Інформаційна безпека. Нормативно-правове забезпечення / О.К. Юдин. – К., 2010. – 708 с.

Кузьменко Б.В., Заїка Ю.О. Типи сучасного особливо небезпечного (шкідливого) програмного забезпечення: правові та технічні аспекти // Юридична наука. – 2013. – № 7. – С. 29-35.

Особливості кваліфікації злочину зі створення, розповсюдження і збуту програмних чи технічних засобів (ст. 361-1 КК України). – Режим доступу : http://lib-net.com/content/9471_Osoblivosti_kvalifikacii_zlochiny_zi_stvorennya_rozpovsudjennya_i_zbyty programnih_chi_tehnichnih_zasobiv_st_361_KK_Ykraini.html. – Назва з екрана.

Шкідливе програмне забезпечення. – Режим доступу : http://wiki.tntu.edu.ua/Шкідливе_програмне_забезпечення. – Назва з екрана.

Россинская Е.Р. Судебная компьютерно-техническая експертиза / Е.Р. Россинская, А.И. Усов. – М. : Право и закон, 2001. – 416 с.

Для профессионалов криминалистический анализ файловых систем ; под ред. Брайана Кэрриэ. – СПб. : Питер, 2007. – 480 с.

Звіт про науково-досліду роботу дослідження інформації на цифрових носіях : методика / [С. М. Бобрицький, О. В. Чишкало та ін.]. – Х. : ХНДІСЕ, 2009. – 34 с.

Методика дослідження комп’ютерної інформації / [К.Ю. Усков, О.М. Пешехонова, Ю.М. Бєляк, В.А. Кореньок, А.О. Ружинський]. – К. : КНДІСЕ, 2005. – 37 с.

Войтович О.П., Вітюк В.О., Каплун В.А. Особливості дослідження ознак шкідливого програмного забезпечення без наявності вихідних кодів // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2013. – № 3. – С. 4-7.

Guidelines for best practice in the forensic examination of digital technology. – Режим доступу : http:// ioce.org/fileadmin/ user_up-load/ 2002. – Назва з екрана.

Розробка спеціальних програмних засобів для проведення судових експертиз комп’ютерних мереж / [О. Башкатов, Г. Дружинін та ін.]. – Донецьк : ДНДІСЕ, 2010. – 179 с.

Дослідження програмних засобів щодо їх віднесення до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації: методичні рекомендації. – К. : ІСТЕ СБУ, 2016. – 31 с.

Методика віднесення об’єктів до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. – К. : ІСТЕ СБУ, 2011. – 26 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-30

Номер

Розділ

Статті