Взаємозв’язок корупції та екстремізму: проблеми протидії

Автор(и)

  • Є.Д. СКУЛИШ
  • Ю.Б. ІРХА науковий консультант судді Конституційного Суду України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.2(21).273043

Ключові слова:

корупція, екстремізм, міжнародна і національна безпека, організована злочинність, порушення прав і свобод людини

Анотація

У статті висвітлено існуючі взаємозв’язки між проявами корупції та екстремізму. Наголошено, що корупція стала фактором формування та діяльності організованої злочинності, у тому числі міжнародної. Звертається увага на суттєве сприяння корупції в організації різноманітної екстремістської діяльності та її впливу на формування екстремістської поведінки та мислення у деяких громадян. У результаті дослідження виокремлено два основних напрями впливу корупції на появу та поширення екстремізму у суспільстві.

Біографії авторів

Є.Д. СКУЛИШ

доктор юридичних наук, професор

Ю.Б. ІРХА, науковий консультант судді Конституційного Суду України

доктор юридичних наук, професор  

Посилання

Кодекс поведінки посадових осіб органів правопорядку : Резолюція Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 17.12.79 р. № 34/169. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_282

Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.14 р. № 1700-VII. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/print1456324320008262

Добродумов П.О. Корупція як явище соціально-політичного життя истории / П.О. Добродумов / Аспекти регіональної модернізації : медіа, громадські ініціативи, приватний сектор. – Суми : ВАТ “Сумська обласна друкарня”, видавництво “Козацький вал”, 2005. – С. 51-58.

Мельник М.І. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми протидії корупції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 12.00.08 / М.І. Мельник. – К., 2002. – 31 с.

Мартиновський В.В. Причини та умови виникнення корупції в державному механізмі / В.В. Мартиновський / Корупція в Україні : питання протидії ; за заг. ред. В.М. Гаращука. – Х.: ФОП Панов А.М., 2015. – С. 41-54.

Проти корупції : Конвенція Організації Об’єднаних Націй від 31.10.03 р. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_c16/print1445948204946821

Про боротьбу з корупцією : Цивільна Конвенція Ради Європи від 04.11.99 р. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_102/print1445948204946821

Anti-Corruption Summit London 2016 : Communiqué 12 May. – Режим доступу : https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/522791/FINAL_-_AC_Summit_Communique_-_May_2016.pdf

Пан Ги Мун представил Генеральной Ассамблее ООН “План действий по предупреждению воинствующего экстремизма”. – Режим доступу : http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=25249#.WDSHI1TtlHx

Guide to the drivers of violent extremism. – Режим доступу : http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadt978.pdf

Eelco Kessels, Tracey Durner, Matthew Schwartz. Violent Extremism and Instability in the Greater Horn of Africa. An Examination of Drivers and Responses, April 2016. – Режим доступу : http://www.globalcenter.org/wp-content/uploads/2016/05/GCCS_VIOLENT-XTREMISM_low_3.pdf

Грачев С.И., Морозова А.С. Детерминирующие факторы в превенции коррупции, терроризма и экстремизма среди студенческой молодежи на протяжении новейшей истории // Вестник ННГУ им. Н.И. Лобачевского. – 2015. – № 2. – С. 18-22.

Каратаев М.В. Коррупция как причина, условие и сопутствующий фактор российского терроризма / Дайджест-финансы. – 2012. – № 7. – С. 9-18.

J. Scott Carpenter, Matthew Levitt, and Michael Jacobson. Confronting the Ideology of Radical Extremism. – Режим доступу : http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/opeds/4aca6941f0ec7.pdf

Sarah Chayes. Corruption : Violent Extremism, Kleptocracy, and the Dangers of Failing Governance. – Режим доступу : http://carnegieendowment.org/2016/06/30/corruption-violent-extremism-kleptocracy-and-dangers-of-failing-governance-pub-63982

Freedom C. Onuoha. Why Do Youth Join Boko Haram?. – Режим доступу : http://www.usip. org/sites/default/files/SR348-Why_do_Youth_Join_Boko_Haram.pdf

Дзидзоев В.Д. Сепаратизм, терроризм и экстремизм на Северном Кавказе : политикоправовой анализ / В.Д. Дзидзоев, Н.Н. Левченко. – Владикавказ : Ир, 2008. – 288 с.

Tim King. Brussels attacks: Belgium, corrupt and fragmented, is a breeding ground for extremism. – Режим доступу : http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ belgium/12201246/Brussels-attacks-Belgium-corrupt-and-fragmented-is-a-breeding-ground-for-extremism.html

CORRUPTION The Unrecognized Threat to International Security / Carnegie Endowment for International Peace, 2014. – Режим доступу : http://carnegieendowment.org/files/corruption_and_security.pdf

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2016 / Transparency International. – Режим доступу : https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016

Гаращук В.М. Становлення корупційних відносин в Україні / В.М. Гаращук / Корупція в Україні : питання протидії ; за заг. ред. В.М. Гаращука. – Х. : ФОП Панов А.М., 2015. – С. 8-40.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-30

Номер

Розділ

Статті