Термінологічна мережева модель як відображення процесів децентралізації влади в Україні

Автор(и)

  • Д.В. ЛАНДЕ НДІ інформатики і права НАПрН України, Україна
  • В.М. ФУРАШЕВ НДІ інформатики і права НАПрН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.2(21).273037

Ключові слова:

модель предметной области, терминологическая база, контент-мониторинг, связи понятий, децентрализация

Анотація

У роботі наводиться алгоритм побудови моделей термінологічних мереж з предметної області “децентралізація” на базі автоматизованого моніторингу і аналізу контенту мережі Інтернет. Терміни природної мови, що відображають поняття, склад і зміст яких динамічно змінюється, утворюють мережі. Дослідження цих мереж у динаміці дозволяє визначати нові аспекти у процесах децентралізації, спостерігати зміну пріоритетів, визначати напрямки соціально-правової активності. На прикладах показана адекватність підходу, що пропонується, а також, що кластери в термінологічних мережах можуть розглядатися як основа для визначення окремих наукових напрямків.

Біографії авторів

Д.В. ЛАНДЕ, НДІ інформатики і права НАПрН України

доктор технічних наук, старший науковий співробітник

В.М. ФУРАШЕВ, НДІ інформатики і права НАПрН України

кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник

Посилання

Definition of decentralization, TheFreeDictionary.com, accessed February 4, 2013.

Managing Decentralisation : A New Role for Labour Market Policy, Organisation for Economic Co-operation and Development, Local Economic and Employment Development (Program), OECD Publishing, 2003. – Р. 135.

Ландэ Д.В., Снарский А.А., Путятин В.Г. Построение терминологической сети предметной области // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2014. – Т. 14. – № 2. – С. 114-121.

Ландэ Д.В., Снарский А.А. Автоматическое построение терминологических онтологій // Proceedings of the XX-th International Conference Knowledge-Dialogue-Solution 2014, Kyiv, Ukraine. – Рp. 28-71.

Кузнецов О.П. Когнитивное моделирование слабо структурированных ситуаций / О.П. Кузнецов. – М. : Политехнический музей, 2006. – С. 86-100.

Ланде Д.В. Програмно-апаратний комплекс інформаційної підтримки прийняття рішень : науково-методичний посібник / Д.В. Ланде, В.М. Фурашев, О.М. Григор’єв. – К. : Іжиніринг, 2006. – 48 с.

Ortuño M., Carpena P., Bernaola P., Muñoz E., Somoza A.M. Keyword detection in natural languages and DNA // Europhys. Lett., 2002. – 57. – P. 759-764.

Ланде Д.В. Елементи комп’ютерної лінгвістики в правовій інформатиці. – К.: НДІІП НАПрН України, 2014. – 168 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-30

Номер

Розділ

Статті