Корупція – інформаційний образ ворога у кримінальному праві України

Автор(и)

  • О.Е. РАДУТНИЙ доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, член ВГО “Асоціація кримінального права”, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2016.4(19).272986

Ключові слова:

корупція, образ ворога, законодавча діяльність, інформаційне забезпечення, кримінально-правова охорона, “римський” тип корупції, “візантійський” тип корупції, права людини

Анотація

В статті досліджується феномен корупції з точки зору образу ворога, який є зручним для відволікання уваги суспільства від рішучої боротьби з іншими суспільно небезпечними явищами (викрадання коштів з бюджетів різних рівнів або програм по боротьбі з корупцією, необґрунтоване завищення тарифів на комунальні послуги, що веде до зубожіння населення, відмова у доступі до правосуддя, свідома протидія з боку правоохоронних органів реалізації права на необхідну оборону тощо), розглянуто різновиди корупції – “римського” та “візантійського” типу.

Біографія автора

О.Е. РАДУТНИЙ, доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, член ВГО “Асоціація кримінального права”

доктор філософії (Ph.D.) з юридичних наук, доцент

Посилання

Gorky Look. Сорта “того-самого”, або Каррумба! (парт оне). Коррумба, або Дай сюда, иди отсюда (парт тво). – Режим доступу : http://gorky-look.livejournal.com/71734.html

Fontanilla К. Overcoming the Exercise Plateau Effect. – Режим доступу : http://sacng.com/ng/blog/2010/10/overcoming-the-exercise-plateau-effect

Sullivan В., Herbert H. Thompson. What is the Plateau Effect? – Режим доступу : http://www.huffingtonpost.com/bob-sullivan/what-is-the-plateau-effec_b_3160082.html

Декларация Тринадцатого Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. – Режим доступу : https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V15/021/22/PDF/V1502122.pdf?OpenElement

ЄС виділяє 16 мільйонів євро на боротьбу з корупцією в Україні / Економічна правда. – Режим доступу : http://www.epravda.com.ua/news/2016/09/16/605743

ЄС і Данія виділили €16 млн на боротьбу з корупцією в Україні. – Режим доступу : http://ukr.lb.ua/news/2016/09/15/345242_ies_i_daniya_vidilili_16_mln_borotbu.html

Житний О.О. Кримінальне право України та забезпечення миру (засоби і можливості) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування”], (Харків, 12 – 13 жовт. 2016 р.) ; редкол. : В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2016. – 564 с. – С. 80-83.

Киричко В.М. Кримінальна відповідальність за корупцію / В.М. Киричко. – Х. : Право, 2013. – 424 с.

Образ ворога. Ескалація конфлікту / [Ємельяненко Л. М., Петюх В. М., Торгова Л.В., Гриненко А.М.]. – (Конфліктологія : навч. посіб.). – К.: КНЕУ, 2003. – 315 с. – Режим доступу : buklib.net/books/24696

Подільчак О.М. Формування правосвідомості особи через реалізацію соціальної функції кримінального права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Соціальна функція кримінального права : проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування”], (Харків, 12 – 13 жовт. 2016 р.) ; редкол. : В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2016. – 564 с. – С. 201-204.

Пономаренко Ю.А. Деякі перспективи розвитку кримінально-правової політики України на основі Доської Декларації 2015 року : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Соціальна функція кримінального права : проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування”], (Харків, 12 – 13 жовт. 2016 р.) ; редкол. : В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2016. – 564 с. – С. 142-146.

Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.15 р. № 265. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/265-2015-п

Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.14 р. № 1700-VIІ. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/page

Савінова Н.А. Ефект плато (plateau effect) у парадигмі вітчизняної кримінальноправової доктрини : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [“Соціальна функція кримінального права : проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування”], (Харків, 12 – 13 жовт. 2016 р.) ; редкол. : В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2016. – 564 с. – С. 119-124.

Стрельцов Є.Л. Еволюція у розумінні корупції: зміна акцентів : матеріали міжнар. наук.- практ. конф. [“Соціальна функція кримінального права : проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування”], (Харків, 12 – 13 жовт. 2016 р.) ; редкол. : В.Я. Тацій (голов. ред.) В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2016. – 564 с. – С. 65-70.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-15

Номер

Розділ

Статті