Приватність даних у хмарних технологіях

Автор(и)

  • В.М. БРИЖКО

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2016.4(19).272976

Ключові слова:

приватність, захист персональних даних, цифрові технології, приватна власність, інформаційне суспільство

Анотація

Про приватність та захист персональних даних в умовах розвитку новітніх технологій. Надано пропозиції щодо запровадження в Україні інституту права приватної власності людини на свої персональні дані.

Біографія автора

В.М. БРИЖКО

доктор філософії (Ph.D.) з юридичних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Баранов О., Брижко В. Захист персональних даних в сфері Інтернет речей // Інформація і право. – № 2(17)/2016. – С. 75-81.

Cloud computing. – Режим доступу : https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing

Пилипчук В.Г. Актуальні питання захисту прав, свобод і безпеки людини в сучасному інформаційному суспільстві : зб. матеріалів виступів на наук.-практ. конференції [“Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві”], (Київ, 1 липня 2016 р.) / НДІІП НАПрН України, НІСД, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, НТУУ “КПІ” ; упорядн. Фурашев В.М., Петряев С.Ю. – К. : Вид-во “Політехніка”, 2016. – С. 6-8.

Брижко В. Сучасні основи захисту персональних даних в європейських правових актах // Інформація і право. – № 3(18)/2016. – С. 45-57.

Михеев В. Проблема правовой защиты персональных данных. – Режим доступу : //www.kiev-security.org.ua/box/4/136.shtml ; Цена персональных данных. – Режим доступу : //www.i2r.ru/article.shtml?id=1384

Брижко В. Економічні та правові аспекти захисту персональних даних // Правова інформатика. – № 1(29)/2011. – С. 25-33.

Права человека и защита персональных данных / А. Баранов. В. Брыжко, Ю. Базанов. – Харьков : Фолио, 2000. – 280 с.

Брижко В. Правовий механізм захисту персональних даних : монографія ; за ред. М. Швеця та Р. Калюжного. – К. : Парлам. вид-во, 2003. – 120 с.

Інформаційне право та правова інформатика в сфері захисту персональних даних / В. Брижко, М. Швець [та ін.] ; за ред. М. Швеця. – К. : ТОВ “ПанТот”, 2005. – 451 с.

е-майбутнє та інформаційне право / [В. Брижко, Ю. Базанов та ін.] ; за ред. д.е.н., проф. М. Швеця. – [2-е вид., доп.]. – К. : ТОВ “ПанТот”, 2006. – 234 с.

Порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України законодавству ЄС у сфері персональних даних / [В. Брижко, А. Радянська, М. Швець]. – К. : Тріумф, 2006. – 256 с.

Електронний банкінг у контексті захисту персональних даних / В. Брижко, Ю. Базанов [та ін.] : за ред. чл.-кореспондента АПрН України М. Швеця. – К. : ТОВ “ПанТот”, 2008. – 141 с.

Гнатюк С.Л. Актуальні питання захисту персональних даних у віртуальному середовищі (на прикладі технологій та сервісів “хмарного” обчислення) : аналітична записка. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1090

Гриценко В.И., Урсатьев А.А. Cloud computering и облачная модель представления ИТуслуг // Кибернетика и вычислительная техника. – 2013. – Вып. 171. – С. 5-19.

Сейдаметова З.C., Темненко В.А. Cloud computering : основные концепции и тенденции развития // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. – Вып. 28. – Симферополь : НИЦ КИПУ, 2011. – С. 43-48.

Оn the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) : Reglament (EU) 2016/679 of the European Parlament and of the Council, of 27 April 2016. – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.03 р. № 435-IV // Відомості Верхової Ради України (ВВР). – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 271, 325.

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль : Закон України від 31.08.16 р. № 0108. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=59911

Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К. : Видавництво “Українська. енциклопедія, 2003. – Т. 5 : П–С. – 736 с.

Ожегов С.И. Словарь русcкого языка : 70000 слов / С.И. Ожегов ; под ред. Н.Ю. Шведовой. – [21-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Рус. яз., 1989. – 924 с.

Там же, с. 875.

Галич Д.І. Російсько-український і українсько-російський словник / Д.І. Галич, Олійник І.С. – [6-е вид. стереотипне]. – К.: МП “Феникс”, 1993. – 560 с.

Там же, с. 267.

Смирнов С. Приватность / С. Смирнов. – (Межрегиональная группа “Правозащитная сеть)”. – М. : “Права человека”, 2002. – 96 с.

Priacy & Human Rights. Privacy International and Electronic Privacy Information Center, 1999. – Режим доступу : //www.epic.org

Модель коллектора и архитектура для открытого объединения облачных вычислений / [B. Рохвергер, Д. Брейтганд, E. Леви, A. Галис, K. Нагин, И. Льоренте, Р. Монтеро, Ю. Вульфсталь, Е. Елтрох, Ю. Касерес, М. Бен-Иегуда, В. Эммерих, Ф. Галан] // Журнал исследований и разработок IBM, 2009. – 53 (4): 4:1-4:11.DOI:10,1147 / JRD.2009.5429058.

Хмарні обчислення. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F

Joint Research Initiative for Cloud Computing. – Режим доступу : http://www.k504.xai.edu.ua/html/ucheba/rss/RSS_Lekciya_10.pdf

The NIST Definition of Cloud Computing. – Recommendations of the National Institute of Standards and Technology. – Special Publication 800-145. – Gaithersburg, MD : National Institute of Standards and Technology, January 2011. – 7 p. – Режим доступу : http://csrc.nist.gov/publications/drafts/ 800-145/Draft-SP-800-145_cloud-definition.pdf

International Working Group on Data Protection in Telecommunications (IWGDPT). – Режим доступу : http://clck.ru/8aXVe; https://datenschutz-berlin.de//content/europa-international/international-working-group-on-data-protection-in-telecommunications-iwgdpt

Working Paper on Cloud Computing – Privacy and data protection issues (“Sopot Memorandum”). International Working Group on Data Protection in Telecommunications 51st meeting, 23-24 April 2012, Sopot (Poland). – Режим доступу : http://clck.ru/8aJ9c

Нова стратегія для управління європейського бізнесу та продуктивності уряду за допомогою хмарних обчислень : прес-реліз Європейській Комісії, 2012 р. – Режим доступу : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1025_en.htm?Loca le=en

Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe. European Commission / Brussels, 27.9.2012 COM(2012) 529 final. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/information_society/activities/cloudcomputing/docs/com/com_cloud.pdf

European Commission. Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe – What is it and what does it mean for me? Memo. – Режим доступу : http://www.abbl.lu/sites/abbl.lu/files/FAQCloud_Computing.pdf

Хмарні технології. Переваги і недоліки. – Режим доступу : http://valtek.com.ua/ua/system-integration/it-infrastructure/clouds/cloud-technologies

Облачные вычисления : лекция. – Режим доступу : http://www.k504.xai.edu.ua/html/ucheba/rss/RSS_Lekciya_10.pdf;

Що корисного принесли хмарні CRM-системи? – Режим доступу : http://j.parus.ua/ua/379

Хмарні технології на захисті бізнесу. – Режим доступу : http://www.epravda.com.ua/publications/2012/05/7/322884

Digital Agenda : New strategy to drive European business and government productivity via cloud computing. – Режим доступу : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1025_en.htm?Locale=en

Системна інформатизація правоохоронної діяльності : європейські нормативно-правові акти та підходи до упорядкування інформаційних відносин у зв’язку з автоматизованою обробкою даних : посіб. / В. Брижко, М. Швець [та ін.]. – Кн. 2. – К. : ТОВ “ПанТот”, 2006. – 509 с.

Мошеннические облачные сервисы – бич 77 % компаний. – SecurityLab.ru. 23.01.13. – Режим доступу : http://www.securitylab.ru/news/436587.php

Персональні дані та право власності // Українське право. – 2002. – № 1. – С. 152-157; Про економічний аспект захисту персональних даних у контексті права власності на інформацію // Правова інформатика. – № 1(9)/2006. – С. 45-54; До питання е-торгівлі та захисту персональних даних // Правова інформатика. – № 1(13)/2007. – С. 14-27; Інформаційна безпека : економічні та правові аспекти проблеми захисту персональних даних // Інформація та безпека. – № 1-2(5-6)/2011. – C. 67-72. – (Інформ.-аналіт. журнал ТОВ “Академпрес”); Захист персональних даних : реалії та практика сучасності // Інформація і право. – № 3(9) 2013. – С. 31-48; Особливості ознак та матеріальна специфічність у сфері інформаційного права // Інформація і право. – № 1(13)/2015. – С. 15-26.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-15

Номер

Розділ

Статті