Побудова моделей предметних областей з юриспруденції за даними сервісу Wikipedia

Автор(и)

  • Д.В. ЛАНДЕ Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2016.4(19).272973

Ключові слова:

модель предметної області, термінологічна база, Wikipedia, зв'язкі понять, юриспруденція, сканування мережевого сервісу

Анотація

У роботі наводиться алгоритм побудови моделей різних предметних областей  з юриспруденції на базі автоматичного аналізу даних сервісу Wikipedia. Показано, як виявляється термінологічна база, що динамічно змінюється при розвитку сервісу-першоджерела, формується мережева структура, розраховується вага різних термінів-понять за двома різними критеріями – ступенями вузлів і PageRank. На прикладах показана адекватність підходів, що пропонуються, а також, що кластери в термінологічних мережах можуть розглядатися як основа для виявлення окремих наукових напрямків.

Біографія автора

Д.В. ЛАНДЕ, Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України

доктор технічних наук

Посилання

Онтологии и тезаурусы. Модели, инструменты, приложения / [Б.В. Добров, В.Д. Соловьев, Н.В. Лукашевич, В.В. Иванов]. – М. : Бином, 2009. – 173 с.

Ландэ Д.В., Снарский А.А. Подход к созданию терминологических онтологий // Онтология проектирования. – 2014. – № 2(12). – С. 83-91.

Чанышев О.Г. Автоматическое построение терминологической базы знаний : зб. трудов 10-й Всероссийской научной конференции [“Электронные библиотеки : перспективные методы и технологии, электронные коллекции” – RCDL’2008”]. – Дубна (Россия), 2008. – C. 85-92.

Zareen Saba Syed, Tim Finin, Anupam Joshi. Wikipedia as an Ontology for Describing Documents / Proc. 2nd Int. Conf. on Weblogs and Social Media. – Seattle (USA) : AAAI Press, March 2008. – Рp. 136-144.

Ландэ Д.В. Интернетика : навигация в сложных сетях : модели и алгоритмы / Д.В. Ландэ, А.А. Снарский, И.В. Безсуднов. – M. : Либроком (Editorial URSS), 2009. – 264 с.

Ланде Д.В., Андрущенко В.Б. Побудова мереж співавторства фахівців з юриспруденції за даними сервісу Google Scholar Citations // Правова інформатика. – № 1(46)/2016. – C. 146-150.

Ландэ Д.В. Построение модели предметной области путем зондирования сервиса Google Scholar Citations // Онтология проектирования. – 2015. – Т. 5. – № 3(17). – C. 328-335.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-15

Номер

Розділ

Статті