Дитина у глобалізованому інформаційному просторі: реальні та потенційні загрози

Автор(и)

  • О.Г. РАДЗІЄВСЬКА старший науковий співробітник НДІ інформатики і права НАПрН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2016.4(19).272970

Ключові слова:

інформаційна безпека дитини, загрози інформаційній безпеці, уразливість дитини в інформаційній сфері

Анотація

Стаття присвячена аналізу сучасного стану та наукових поглядів щодо загроз інформаційній безпеці дитини. Досліджено окремі аспекти уразливості дитини в інформаційній сфері.

Посилання

Конституція України : Закон від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР – Режим доступу : //http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-D0%B2%D1%80

Про основи національної безпеки України : Закон України від 19.06.03 р. № 964-IV. – Режим доступу : //http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15

Савінова Н.А. Правове забезпечення соціальної політики України в умовах розвитку інформаційного суспільства / Н.А. Савінова, А.О. Ярошенко, Л.А. Литва. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 270 с.

Савінова Н.А. Кримінально-правова політика та убезпечення інформаційного суспільства в Україні : монографія / Н.А. Савінова. – К. : Ред. журн. “Право України” ; – Х. : Право, 2013. – 292 с.

Горбулін В.П. Засади національної безпеки України : підручник / В.П. Горбулін, А.Б. Качинський. – К. : Інтертехнологія, 2009. – 272 с.

Фурашев В.М. Про деякі принципові моменти у сфері інформаційної безпеки / В.М. Фурашев : материалы XV Международной научно-практической конференции ИТБ-2015 [“Информационные технологии и безопасность”]. – К. : ИПРИ НАН Украины, 2015. – 250 с.

Фурашев В.М. Державно-правові проблеми інформаційної безпеки людини і суспільства в умовах інтеграції україни у світовий інформаційний простір / В.М. Фурашев : матеріали наук.-практ. конференції [“Запобігання новим викликам і загрозам інформаційній безпеці України : правові аспекти”], (6 жовтня 2016 р., м. Київ) / НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”; упоряд. В.М. Фурашев . – К. : Вид-во “Політехніка”, 2016. – 204 с.

Золотар О.О. Загрози інформаційній безпеці людини // Правова інформатика. – № 2(42)/2014. – С. 70-79.

Горбулін В.П. Інформаційні операції та безпека суспільства, загрози, протидія, моделювання : монографія / В.П. Горбулін, О. Г. Додонов, Д. В. Ланде ; ІПНБ при РНБОУ. – К. : Інтертехнологія, 2009. – 164 с.

Манжул І.В. Інформаційна безпека держави: поняття сучасні загрози / : зб. матер. наук.-практ. конф. [“Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави”], (19 березня 2015 р., м. Київ). – К. : Центр навчальних, наукових та періодичних видань НА СБУ України, 2015. – 512 с.

Погребняк А.В. Технології комп’ютерної безпеки. – Кн. 3 / А.В. Погребняк. – Рівне, 2011. – 117 с.

Соснін О.В. Інформаційна політика України : проблеми розбудови електронних ресурсів. – Режим доступу : http://www.niisp.gov.ua/vydanna/panorama

Корж І.Ф. Проблемні аспекти забезпечення безпеки людини, суспільства, держави ; материалы XV Международной научно-практической конференции ИТБ-2015 [“Информационные технологии и безопасность”]. – К. : ИПРИ НАН Украины, 2015. – 250 с.

Арістова І.В. Інформаційна безпека людини як споживача телекомунікаційних послуг: монографія / І.В. Арістова, Д.В. Сулацький. – К. : Ред журн. “Право Укрїни” ; – Х. : Право, 2013. – 184 с.

Олійник О.В. Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки в Україні // Право і суспільство. – 2012. – № 3. – С. 132-137.

Баранов О.А. Базові принципи інформаційного права – забезпечення інформаційної безпеки : зб. матер. наук.-практ. конф. [“Запобігання новим викликам і загрозам інформаційній безпеці України : правові аспекти ”], (6 жовтня 2016 р., м. Київ) / НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”; упоряд. В.М. Фурашев . – К. : Вид-во “Політехніка”, 2016. – 204 с.

Кормич Б.А. Організаційно-правові основиполітики інформаційної безпеки Ураїни : дис. на здобуття наук. ступеня д.ю.н. за спец. 12.00.07 / Борис Анатолійович Кормич. – Харків : НУВС, 2004. – 427 с.

Прибутько П.С. Інформаційні впливи : роль у суспільстві та сучасних воєнних конфліктах / П.С. Прибутько, І.Б. Лук’янець. – К. : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 252 с.

Брайант Д. Основы воздействия СМИ / Д. Брайант, С. Томпсон. – М.-К., 2004. – 424 с.

Петрунько О.В. Діти і медіа : соціалізація в агресивному медіасередовищі : монографія. – Полтава : ТОВ НВП “Укрпромторгсервіс”, 2010. – 480 с.

Брижко В. е-боротьба в інформаційних війнах та інформаційне право : монографія / В. Брижко, М. Швець ; за ред. М. Швеця. – К. : ТОВ “ПанТот”, 2007. – 218 с.

Назаров М.M. Массовая коммуникация в современном мире : методология анализа и практика исследований / М.M. Назаров. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 240 с.

Фролов П.Д. Критерії експертної оцінки впливу інформації з елементами насильства, жахів та порнографії на дитячу, підліткову і юнацьку психіку / Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей. – К. : ТОВ “Міленіум”, 2003. – Вип. 7 (10). – С. 162-173.

Петрунько О.В. Психологічні захисти від деструктивного медіавпливу / Культура народов Причерноморья. – 2007. – № 101. – С. 201-205.

Николас Дж. Карр. Пустышка. Что Интернет делает с нашими мозгами. – (The Shallows: What the Internet is Doing to Our Brains ; переводчик Павел Миронов). – СПб. : BestBusinessBooks, 2012. – 256 с.

McLuhan : Hot & Cool. – Signet Books. – NY : The New American Library Inc., 1967. – С. 286.

Медиа-насилие: детям прививают страсть к убийству. Интервью с полковником Дэвидом Гроссманом ; [перевод Т. Шишовой]. – Режим доступу : http://www.pravoslavie.ru/jurnal/783.htm

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-15

Номер

Розділ

Статті