Семантичні та правові властивості масової інформації як об’єкту адміністративно-правового регулювання

Автор(и)

  • К.Ю. ПРИМАКОВ Класичний приватний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2016.4(19).272968

Ключові слова:

інформація, масова інформація, адміністративно-правове регулювання, засоби масової інформації, органи державної влади, функції інформації

Анотація

В статті досліджуються семантичні та правові властивості масової інформації як об’єкту адміністративно-правового регулювання суспільних відносин, визначаються критерії розмежування масової інформації від іншої інформації, а також функції масової інформації як об’єкту адміністративно-правового регулювання.

Біографія автора

К.Ю. ПРИМАКОВ, Класичний приватний університет

здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук

Посилання

Савюк М.Ф. Адміністративно-правові засади інформаційного суспільства : монографія / [М.Ф. Савюк, В.В. Галунько, Ю.О. Фрицький]. – Херсон : Грінь Д.С., 2016. – 176 с.

Кукшинова О.О. Правове регулювання доступу до відкритої інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.07 / О.О. Кукшинова. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2012. – 20 с.

Бєлєвцева В.В. Теоретико-правові підходи до визначення поняття “інформація” через інформаційні правовідносини // Інформація і право. – № 3(15)/2015. – С. 5-10.

Про інформацію : Закон України від 02.10.92 р. ; в ред. від 25.06.16 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992 р. – № 48. – Ст. 650.

Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11.01.01 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 12. – Ст. 64.

Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.03 р. ; в ред. від 01.01.14 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – 40-44. – Ст. 356

Про телекомунікації : Закон України від 18.11.03 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 12. – Ст. 155.

Брижко В.М. До гносеології категорії “інформація” // Інформація і право. – № 2(2)/2011. – С. 13-20.

Партико З.В. Теорія масової інформації та комунікації : навч. посіб. / З.В. Партико. – Львів : Афіша, 2008. – 290 c.

Харенко О.В. Друкована масова інформація як вид інформації : правовий аспект // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 4(67). – С. 162-170.

Різун В.В. Теорія масової комунікації : підручник / В.В. Різун. – К. : Просвіта, 2008. – 260 с.

Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. / Р. Харрис. – СПб. : ПРАЙМЕВРОЗНАК, 2002. – 448 с.

Каплій О.В. Класифікація засобів масової інформації : конституційно-правові питання // Актуальні проблеми політики. – 2013. – Вип. 50. – С. 35-46. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/appol_2013_50_5.pdf

Шурупова К.В. Перспективи удосконалення правового регулювання доступу та поширення інформації за допомогою мережі Інтернет // Учёные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – (Серия “Юридические науки”). – 2012. – Т. 25(64). – № 2. – С. 166-174.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-15

Номер

Розділ

Статті