Зловживання правом на інформацію: сутність і форми

Автор(и)

  • І.Ф. КОРЖ завідувач науковою лабораторією НДІ інформатики і права НАПрН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2016.4(19).272964

Ключові слова:

зловживання, інформація, нігілізм, обмеження, правовідносини, правопорушення, принципи

Анотація

В статті досліджуються питання зловживання правом на інформацію в сучасному українському суспільстві, стан наукового дослідження зазначеної проблеми, розкривається її сутність та форми прояву, напрацьовуються правові механізми її вирішення.

Біографія автора

І.Ф. КОРЖ, завідувач науковою лабораторією НДІ інформатики і права НАПрН України

доктор юридичних наук

Посилання

Янев Я.Г. Правила социалистического общежития : их функции при применении правовых норм / Я.Г. Янев ; [пер. с болг. В.М. Сафронова] ; под ред. Ц.А. Ямпольской. – М. : Прогресс, 1980. – 270 с.

Кирюшкин Р.А. Злоупотребление правом : монография / Р.А. Кирюшкин. – М. : КНОРУС, 2015. – 192 с.

Дерюгина Т.В. Правовая сущность злоупотреблений субъективным гражданским правом // Безопасность бизнеса. – 2013. – № 2. – С. 22-25. – Режим доступу : http://www.centerbereg.ru/b1316.html

Скакун О.Ф. Теорія держави і права : підручник / О.Ф. Скакун. – Х. : Консум, 2001. – 656 с.

Рогач О. Я. Зловживання правом : теоретико-правове дослідження : монографія / О.Я. Рогач. – Ужгород : Ліра, 2011. – 368 с.

Общая теория государства и права : академический курс в 3 т. / отв. ред. М.Н. Марченко. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – Т. 3. – М. : Норма, 2007. – 712 с.

Про інформацію : Закон України від 02.10.92 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів : Закон України від 23.09.97 р. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/540/97-ВР

Перший факт свідомого зловживання правом на свободу інформації. – Режим доступу : http://blogs.pravda.com.ua/authors/ivanesko/503b959f2432a

Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.11 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 32. – Ст. 314.

Правове регулювання надання інформації акціонеру. Український та іноземний досвід. Режим доступу : http://maestrolawgroup.com/ua/publikatsiji/sakhnatskij-andrij/259-pravove-regulyuvannya-nadannya-informatsiji-aktsioneru-ukrajinskij-ta-inozemnij-dosvid

Експерт з Угорщини розповів про зловживання правом щодо публічної інформації. – Режим доступу : https://hromadskeradio.org/news/2016/09/21/ekspert-z-ugorshchyny-rozpoviv-pro-zlovzhyvannya-pravom-shchodo-publichnoyi-informaciyi

Матузнов Н.И. Актуальные проблемы теории права / Н.И. Матузнов. – С. : Изд. Саратовской государственной Академии права, 2004. – 512 с.

Виг Й. Соотношение прав и обязанностей человека и проблемы преступности // Государство и право. – 1995. – № 7. – С. 47-49.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-15

Номер

Розділ

Статті