Інформаційна безпека: нові виклики українському суспільству

Автор(и)

  • Є.Д. СКУЛИШ

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2012.2(5).271964

Ключові слова:

інформаційна сфера, національна безпека України, загрози

Анотація

Проведено аналіз сучасних загроз та викликів інтересам держави в інформаційній сфері з урахуванням тенденцій розвитку останньої, а також наукового осмислення знань, накопичених у галузі забезпечення інформаційної безпеки. На основі аналізу визначено пріоритетні завдання суб’єктам забезпечення національної безпеки України.

Біографія автора

Є.Д. СКУЛИШ

доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Посилання

Панченко В.М. Поняття інформаційної безпеки в сучасному юридичному дискурсі / В.М. Панченко // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. − 2009. − № 2 (2). − С. 22 − 27.

Горошко Е.И. Информационно-коммуникативное общество в тендерном измерении / Е.И. Горошко. – X. : ФЛП Либуркина Л.М., 2009. – 816 с.

Новицький Г.В. Теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України / Г.В. Новицький. – К. : Інтертехнологія, 2008. – 496 с.

Хлевицький В.Б. Інформаційна безпека як одна із складових національної безпеки України / В.Б. Хлевицький // Євроатлантикінформ. – 2006. – № 1(7). – С. 70 – 72.

Бачило И.Л. Методология решения правовых проблем в области информационной безопасности / І.Л. Бачило // Информатика и вычислительная техника. – 1992. – №2. – С. 22 – 30.

Брижко В. До питання застосування у правотворчості понять “інформація” та “дані” / В. Брижко // Правова інформатика. – 2005. – № 4 (8). – С. 31 – 37.

Калюжний Р. Проблеми та перспективи правового забезпечення безпеки інформації з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці / Р. Калюжний, Д. Прокоф‘єва // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні : науково-технічний збірник / НТУУ “КПІ”, Міністерство освіти і науки України, Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБ України. – К., 2000. – С. 27 – 31.

Кормич Б.А. Організаційно-правові засади політики інформаційної безпеки України : монографія / Б.А. Кормич. – Одеса : Юридична література, 2003. – 472 с.

Марущак А.І. Правомірні засоби доступу громадян до інформації : науково-практичний посібник / А.І. Марущак. – Біла Церква : Вид-во “Буква”, 2006. – 432 с.

Толубко В.Б. Інформаційна боротьба (концептуальні, теоретичні, технологічні аспекти) : монографія / В.Б. Толубко. – К. : НАОУ, 2003. – 315 с.

Дубов Д.В. Кібербезпека: світові тенденції та виклики для України : аналітична доповідь / Д.В. Дубов, М.А. Ожеван. – К. : НІСД, 2011. – 30 с.

Колодюк О.В. Національні стратегії інформаційного суспільства: необхідність, переваги та стан щодо запровадження в Україні / О.В. Колодюк // Сайт “Информационное общество”. – Режим доступу : http: //www.isu.org.ua/viewarticale/publications/117?new_lang=u.

Про інформацію : Закон України від 02.10.92 р. 2657-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

Про Національну програму інформатизації : Закон України від 04.02.98 р. № 74/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 27 – 28. – Ст. 181.

Про телекомунікації : Закон України від 18.11.03 р. № 1280-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 12. – ст. 155.

Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22.05.03 р. № 851-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 26. – Ст. 349.

Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки : Закон України від 09.01.07 р. № 537-V // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 12. – Ст. 102.

Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.11 р. № 2939-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – Ст. 314.

Про затвердження Положення про технічний захист інформації в Україні : Указ Президента України від 27.09.99 р. № 1229 // Офіційне Інтернет-представництво Президента України. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/stateauthority /authofstate /prezidlist/prezidentadmin.

Про Положення про порядок здійснення криптографічного захисту інформації в Україні : Указ Президента України від 22.05.98 р. № 505/98 // Офіційне Інтернетпредставництво Президента України. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/stateauthority /authofstate /prezidlist /prezidentadmin.

Про Доктрину інформаційної безпеки України : Указ Президента України від 08.07.09 р. № 514/2009 [Електронний ресурс] // CD-вид-во “Інфодиск”, 2010. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Назва з титул. екрану.

Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : Закон України від 05.07.94 р. № 80/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 31. – Ст. 286.

Про захист персональних даних : Закон України від 01.06.10 р. № 2297-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 34. – С. 481.

Шерр Дж. Політика національної руйнації / Дж. Шерр / Дзеркало тижня. – 2008, 02 серпня року. – Режим доступу : http://www.dt.ua/1000/1550/63671.

Про Стратегію національної безпеки України : Указ Президента України від 12.02.07 р. № 105/2007 // Офіційне Інтернет-представництво Президента України. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/stateauthority/authofstate /prezidlist /prezidentadmin.

Про основи національної безпеки України : Закон України від 19.06.03 р. № 964-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-05-28

Номер

Розділ

Статті