Засади державного регулювання формування системи електронного уряду

Автор(и)

  • О.В. НЕСТЕРЕНКО Міжнародний науковий центр технології програмування “Технософт”, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2012.2(5).271871

Ключові слова:

електронний уряд, державне регулювання, автоматизована система, взаємодія, інформаційна безпека

Анотація

Розглядаються підходи до розв’язання проблем державного регулювання створення та забезпечення взаємодії автоматизованих інформаційно-аналітичних систем органів влади як базових елементів системи електронного уряду з урахуванням питань забезпечення інформаційної безпеки.

Посилання

Нестеренко О.В. Моделі інформаційного навантаження при опрацюванні документів в автоматизованих інформаційно-аналітичних системах органів державної влади / О.В. Нестеренко, І.Є. Нетесін // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2011. – Т. 13. – № 1. – С. 39 – 55.

e-Government Interoperability Framework / Version 6.1.18. – March 2005. – Cabinet Office e-Government Unit, London. – 2005. – 34 р. – Режим доступу : http://www.govtalk.gov.uk/schemasstandards/egif.asp

Батоврин В.К. Обеспечение интероперабельности – основная тенденция в развитии открытых систем / В.К. Батоврин, Ю.В. Гуляев, А.Я. Олейников // Информационные технологии и вычислительные системы. – 2009. – № 5. – С. 7 – 15.

Интероперабельность информационных систем : сборник материалов. – М. : INFOFOSS.RU, 2008. – 128 с.

Нестеренко О.В. Безпека інформаційного простору державної влади : технологічні основи / О.В. Нестеренко. – К. : Наукова думка, 2009. – 352 с.

Нестеренко О.В. Організаційно-технологічні підходи до забезпечення інформаційної безпеки державної влади / О.В. Нестеренко // Національна безпека: український вимір : щокв. наук. зб. / Рада нац. безпеки і оборони України, Ін-т пробл. нац. безпеки ; редкол. Горбулін В.П. (голов. ред.) та ін. – К., 2009. – Вип. 4 (23). – C. 41 – 50.

Нестеренко О.В. Інтероперабельність автоматизованих інформаційно-аналітичних систем органів державної влади / О.В. Нестеренко : матеріали Міжнародного наукового конгресу з розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та розбудови інформаційного суспільства в Україні, (Київ, 17 – 18 листопада 2011 р.). – К.: Український науковий центр розвитку інформаційних технологій, 2011. – С. 79 – 80.

Нестеренко О.В. Проблеми формування національної інформаційної інфраструктури та забезпечення її безпеки / О.В. Нестеренко // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2010. – Т. 12. – № 2. – С. 216 – 226.

Будько М.М. Стратегія застосування відкритих програм для забезпечення інформаційної безпеки держави / М.М. Будько, О.В. Нестеренко, І.Є. Нетесін // Національна безпека: український вимір: щокв. наук. зб. / Рада нац. безпеки і оборони України, Ін-т пробл. нац. безпеки ; редкол. Горбулін В.П. (голов. ред.) та ін. – К., 2009. – Вип. 6 (25). – C. 72 – 81.

Guide for Assessing the Security Controls in Federal Information Systems / NIST Special Publication 800-53A. – National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, July 2008. – 381 p.

European interoperability framework for pan-european egovernment services / Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004. – 26 p. – Режим доступу : http://europa.eu.int/idabc

Architecture guidelines For Trans-European Telematics Networks for Administrations Version 7.1 Enterprise DG Brussels, September 2004. – 39 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-05-28

Номер

Розділ

Статті