Проблеми правового захисту персональних даних в умовах соціалізації Інтернет-сервісів

Автор(и)

  • А.І. МАРУЩАК
  • В.М. ПАНЧЕНКО

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2012.2(5).271869

Ключові слова:

захист персональних даних, соціальні мережі, нормативне регулювання

Анотація

Проаналізовано нормативні гарантії, які надаються найбільш популярними соціальними мережами щодо захисту персональних даних; досліджено зарубіжний досвід правового захисту персональних даних у соціальних мережах; визначено правові підстави захисту персональних даних українських користувачів соціальних мереж.

Біографії авторів

А.І. МАРУЩАК

доктор юридичних наук, професор

В.М. ПАНЧЕНКО

кандидат технічних наук

Посилання

Про захист персональних даних : Закон України від 1 червня 2010 року № 2297-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 34. – С. 481.

Куприков А. Интернет теряет анонимность. Сохранится ли свобода в сети: мнения / Куприков Андрей, Штайсслингер Даниэль // Сайт інформаційного агенства “REX”. – Режим доступу : http://www.iarex.ru/interviews/23120.html

Баранов А.А., Брижко В.М., Базанов Ю.К. Защита персональных данных. – К. : Национальное агентство по вопросам информатизации при Президенте Украины, ОАО “КП ОТИ”, 1998. – 128 с.

Баранов А.А., Брижко В.М., Базанов Ю.К. Права человека и защита персональных данных. – Харьков : Фолио, 2000. – 280 с.

Брижко В. Організаційно-правові питання захисту персональних даних : дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / НДЦПІ АПрН України, НАДПС України. – К., 2004. – 251 с.

Брижко В. Інформаційне право та правова інформатика у сфері захисту персональних даних : монографія / [В. Брижко, М. Гуцалюк та ін.] ; за ред. М. Швеця. – К. : ТОВ “Пан Тот”, 2005 р. – 333 с.

Брижко В.М. Персональні дані та право власності // Українське право : Українська правнича фундація. – 2002. – № 1. – С. 152 – 157.

Брижко В., Базанов Ю., Швець М. Електронний банкінг у контексті захисту персональних даних : наукове видання ; за ред. члена-кореспондента АПрН України М. Швеця. – К. : ТОВ “Пан Тот”, 2008 р. – 141 с.

Брижко В.М. Методологічні та правові засади упорядкування інформаційних відносин : монографія / В.М. Брижко . – К.: ТОВ “ПанТот”, 2009. – С. 182 – 197.

Пазюк А.В. Міжнародно-правовий захист права людини на приватність персоніфікованої інформації : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : 12.00.11 / А.В.Пазюк. – К., 2004. – С. 12.

Касперський І.П. Правові режими захисту персональних даних в Україні / І.П. Касперський // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – 2011. – № 1(5). – С. 90 – 94.

Марущак А.І. Новели інформаційного законодавства України: проблеми теорії і практики / А.І. Марущак, Є.Д. Скулиш // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – 2011. – № 1 (5). – С. 7-12.

Марущак А.І. Робота з персональними даними як елемент системи управління інформаційною безпекою банку / А.І. Марущак // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – 2011. – № 3 (7). – С. 82 – 86.

Ермилова А.С. Проблемы безопасности данных пользователей социальных сетей / А.С. Ермилова. – Режим доступу : http://fppo.ifmo.ru/kmu/kmu6/%D0%92%D0%AB%D0%9F%D0%A3%D0%A1%D0%9A_6/Ready_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/5_Ermilova.pdf

Богданова М.И. Социальные сети – угроза информационной безопасности предприятия // М.И. Богданова, А.И. Богданов. – Режим доступу : http://e-conf.nkras.ru/konferencii/2010/Bogdanova.pdf

Гавловський В.Д. Соціальні мережі Інтернет і національна безпека / В.Д. Гавловський // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук.-практ. конф. (Київ, 2011 р.) – у 2 ч. – К. : Вид-во НАСБ України, 2011. – Ч. 2. – С.16 – 19.

Довгань О.Д. Соціальні мережі у сучасних завданнях забезпечення кібербезпеки держави / О.Д. Довгань, С.В. Мельник // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук.-практ. конф. (Київ, 2011 р.) – у 2 ч. – К.: Вид-во НАСБ України, 2011. – Ч. 2. – С.19 – 21.

Правила користування сайтом ВКонтакте.ру. – Режим доступу : http://vkontakte. ru/help.php?page=terms

Регламент. – Режим доступу : http://odnoklassniki.ru/cdk/st.cmd/help Content/st.section/regulations

Data Use Policy. – Режим доступу : http://ru-ru.facebook.com/about/privacy

Facebook звинувачують у зборі особистих даних // Портал журналістів України. – Режим доступу : http://knuj.org/ua/partition.html?id=1145

Facebook можуть оштрафувати за зберігання вилучених особистих даних // Дзеркало тижня. – Режим доступу : http://news.dt.ua/TECHNOLOGIES/facebook_mozhut_oshtrafuvati_za_zberigannya_viluchenih_osobistih_danih-90057.html?print

Німеччина знову озброїлася проти Facebook // Портал Tochka.net. – Режим доступу : http://man.tochka.net/ua/41652-germaniya-vnov-opolchilas-protiv-facebook

Баловсяк Н. Facebook знову звинуватили в порушенні приватності / Н.Баловсяк // Портал Tochka.net. – Режим доступу: http://man.tochka.net/ua/39584-facebook-snova-obvinili-vnarushenii-privatnosti

Приватне життя в мережі // Euronews. – Режим доступу: http://ua.euronews.net/programs/right-on/privatne-zhyttya-merezhi

Дані приватні, правила державні: як захищають найбільші інтернет-ринки світу / Тиждень. – Режим доступу : http://tyzhden.ua/World/41235

Декларація Garmin про конфіденційність щодо продукції та програм // Офіційний сайт Garmin. – Режим доступу : http://www.garminasus.com/uk_UA/privacy-statement.html

Декларація про кофіденційність Microsoft.com // Офіційний сайт Microsoft. – Режим доступу : www.microsoft.com/info/uk/privacy.mspx

Оприлюднено доповідь про розгляд скарг щодо захисту даних Facebook Ірландії. – Режим доступу : http://www.zakonoproekt.org.ua/oprilyudneno-dopovidj-pro-rozghlyad-skargh-shhodo-zakhistu-danikh-facebook-irlandiji.aspx

Баловсяк Н. Facebook буде турбуватись про захист персональних даних / Н. Баловсяк // Портал Tochka.net. – Режим доступу : http://man.tochka.net/ua/41708-facebook-ozabotitsyazashchitoy-personalnykh-dannykh

Баловсяк Н. Facebook готується запустити нові інструменти приватності / Н. Баловсяк // Портал Tochka.net. – Режим доступу : http://man.tochka.net/ua/41540-facebook-gotovitsyazapustit-novye-instrumenty-privatnosti

Facebook посилить політику щодо захисту персональних даних // Портал новин Newsmarket. – Режим доступу : http://www.newsmarket.com.ua/2011/03/facebook-posilit-politikuschodo-zahystu-personal'nyh-danih

Facebook внесёт изменения в политику конфиденциальности [Електронний ресурс] // Отраслевая коммуникационная площадка Тасс-Телеком. – Режим доступу : http://tasstelecom.ru/news

Про Положення про Державну службу України з питань захисту персональних даних : Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 390/2011 // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.

Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних : Конвенція Ради Європи від 28.01.81 р. № 108, Страсбург : [пер. з англ.: Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data; Amendment to Cоnvention ETS No.108 allowing the European Communities to accede]. – Режим доступу : //www.convention.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/108.htm. – (Офіційний переклад здійснено у ДКЗІ України та засвідчено МЗС України від 01.07.2002 р.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-05-28

Номер

Розділ

Статті