Комунікаційна природа інформаційного простору

Автор(и)

  • О.П. ДЗЬОБАНЬ радник при дирекції Науково-дослідного центру правової інформатики Національної академії правових наук України, Ukraine
  • Ю.В. МЕЛЯКОВА асистент кафедри філософії Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2012.2(5).271865

Ключові слова:

комунікація, інформація, інформаційний простір, інтерсуб’єктивність

Анотація

Проаналізована інформаційна сфера суспільства з точки зору її комунікаційної природи. Обґрунтовується, що комунікація є невід’ємним феноменом життєвого світу людини, забезпечуючи інтерсуб’єктивний характер її формування як особистості й функціонування.

Біографії авторів

О.П. ДЗЬОБАНЬ, радник при дирекції Науково-дослідного центру правової інформатики Національної академії правових наук України

доктор філософських наук, професор

Ю.В. МЕЛЯКОВА, асистент кафедри філософії Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”

кандидат філософських наук

Посилання

Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность / Ю. Хабермас. – М. : Наука, 1992. – 176 с.

Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Ю. Хабермас. – СПб. : Наука, 2000. – 400 с.

Гуссерль Э. Картезианские размышления / Э. Гуссерль – СПб. : Наука, Ювента, 1998. – 480 с.

Шюц А. Структура повседневного мышления / А. Шюц // Социс. – 1988. – № 2. – С. 129 – 137.

Фуре В.Н. Философия незавершенного модерна Ю. Хабермаса / В.Н. Фуре. – Минск : Харвест, 2000. – 224 с.

Мошак Н.Н. Особенности политики информационной безопасности в инфокоммуникационной сети / Н.Н. Мошак, И.А. Тимофеев // Электросвязь. – 2005. – № 9. – С. 23 – 28.

Горбулін В.П. Інформаційні операції та безпека суспільства : загрози, протидія, моделювання : монографія / В.П. Горбулін, О.Г. Додонов, Д.В. Ланде. – К. : Інтертехнологія, 2009. – 164 с.

Косюк О.М. Гра – інформація – комунікація : генетичний розтин розважальної продукції електронних мас-медіа : монографія / О.М. Косюк. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – 231 с.

Семигіна Т.В. Інформаційне забезпечення соціальної сфери / Т.В. Семигіна. – К. : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2007. – 156 с.

Основы теории коммуникации ; под ред. М. Василика. – М. : Наука, 2003. – 342 с.

Политические коммуникации ; под ред. А.И. Соловьева. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 332 с.

Бодрийяр Ж. Реквием по масс-медиа / Ж. Бодрийяр // Поэтика и политика. – СПб. : Алетейя, 1999. – С. 193 – 226.

Маклюэн Г.М. Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего / Г.М. Маклюэн. – М. : Академический Проект : Фонд “Мир”, 2005. – 495 с.

Устьянцев В.Б. Пространство информационного общества / В.Б. Устьянцев // Информационная цивилизация: пространство, человек, культура. – Саратов : Изд-во Поволжского межрегионального уч. центра, 2000. – С. 3 – 10.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-05-28

Номер

Розділ

Статті