До питання розроблення концепції та програми правової інформатизації України

Автор(и)

  • С.А. АНТОНЕНКО заступник директора – завідувач науковим відділом системної інформатизації законотворчої діяльності НДЦПІ НАПрНУ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2012.2(5).271864

Ключові слова:

бази даних, нормативно-правова інформація, єдина державна система правової інформації, концепція та програма правової інформатизації, державна цільова програма, Національна програма інформатизації України

Анотація

Щодо розроблення концепції та програми правової інформатизації України як складових Національної програми інформатизації.

Посилання

Філософія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С.П. Щерба, В.К. Щедрін, О.А. Заглада ; за заг. ред. С.П. Щерби. – К. : МАУП, 2004. – 216 с.

Структура керівних документів державної політики в інформаційній сфері: нагальні проблеми та шляхи впорядкування. Аналітична записка . Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/572/

Про заходи по створенню системи правової інформатизації : Розпорядження Президента РФ від 24.09.1992 р. №536-рп. – Режим доступу : http://pravo.gov.ru

Про заходи по прискоренню створення Центрів правової інформації : Указ Президента РФ від 23 квітня 1993 р. №477. – Режим доступу : http://pravo.gov.ru

Про заходи по реалізації правової інформатизації Росії : Указ Президента РФ від 28 червня 1993 р. №963. – Режим доступу : http://pravo.gov.ru

Про концепцію правової інформатизації Росії : Указ Президента РФ від 28 червня 1993 р. № 966. – Режим доступу : http://pravo.gov.ru

Про президентські програми по правовій інформатизації : Указ Президента РФ від 04 серпня 1995 р. №808. – Режим доступу : http://pravo.gov.ru

Про створення Національного центру правової інформації Республіки Білорусь : Указ Президента Республіки Білорусь від 30 червня 1997 р. №338. – Режим доступу : http://pravo.by

Про Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь : Указ Президента Республіки Білорусь від 20 липня 1998 р. №369. – Режим доступу : http://pravo.by

Про створення комп'ютерного банку даних проектів законів Республіки Білорусь : Указ Президента Республіки Білорусь від 24 липня 1998 р. №376. – Режим доступу : http://pravo.by

Про заходи по вдосконаленню державної системи правової інформації : Указ Президента Республіки Білорусь від 30 жовтня 1998 р. №524. – Режим доступу : http://pravo.by

Про затвердження Єдиного правового класифікатора Республіки Білорусь : Указ Президента Республіки Білорусь від 4 січня 1999 р. №1. – Режим доступу : http://pravo.by

Про створення Національного правового Інтернет - порталу Республіки Білорусь : Указ Президента Республіки Білорусь від 16 грудня 2002 р. №609. – Режим доступу : http://pravo.by

Про вдосконалення державної системи правової інформації Республіки Білорусь : Указ Президента Республіки Білорусь від 30 грудня 2010 р. №712. – Режим доступу : http://pravo.by

Про організацію роботи по формуванню єдиної системи правової інформації в Україні : Постанова Президії Верховної Ради України від 26.12.1994 р. №308/94-ПВ. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади : Указ Президента України від 3 жовтня 1992 р. №493/92. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

Про Єдиний державний реєстр нормативних актів : Указ Президента України від 27 червня 1996 р. №468/96. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

Про запровадження Єдиного державного реєстру нормативних актів та здійснення правової інформатизації України : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1996 р. №1504. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

Про Національну програму інформатизації : Закон України від 04 лютого 1998 р. №74/98-ВР. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

Про Концепцію Національної програми інформатизації : Закон України від 04 лютого 1998 р. №75/98-ВР. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації : Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. №1352. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13 січня 2011 р. №2939-VI. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 р. №2456-VI. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України : Закон України від 23 березня 2000 р. №1602-III. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

Про державні цільові програми : Закон України від 18 березня 2004 р. №1621-IV. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

Про здійснення державних закупівель : Закон України від 01 червня 2010 р. №2289-VI. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

Про Державний бюджет України на 2012 рік : Закон України від 22 грудня 2011 р. №4282-VI. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

Про Стратегію економічного та соціального розвитку України "Шляхом європейської інтеграції" на 2004-2015 роки : Указ Президента України від 28 квітня 2004 р. №493/2004. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм : Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. №106. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

Про схвалення Концепції вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку України : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2006 р. №504-р. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України від 09 грудня 2010 р. №1085/2010. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

Про скорочення кількості та укрупнення державних цільових програм : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. №704. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

Деякі питання оптимізації державних цільових програм : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 223-р. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua

Про нормативно-правові акти : проект Закону України від 1 грудня 2010 р. № 7409. – Режим доступу : http://portal.rada.gov.ua

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-05-28

Номер

Розділ

Статті