Генеза поняття “телекомунікаційна послуга” в українському та європейському законодавстві

Автор(и)

  • Д.В. СУЛАЦЬКИЙ викладач кафедри спеціальної техніки, інформатики та інформаційних технологій факультету кримінальної міліції Донецького юридичного інституту МВС України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2012.2(5).271827

Ключові слова:

інформаційне суспільство, сфера телекомунікацій, послуги зв’язку, інформаційне право та законодавство

Анотація

Про поняття “телекомунікаційна послуга” й уточнення його законодавчого визначення.

Біографія автора

Д.В. СУЛАЦЬКИЙ, викладач кафедри спеціальної техніки, інформатики та інформаційних технологій факультету кримінальної міліції Донецького юридичного інституту МВС України

кандидат юридичних наук

Посилання

Дотримання інформаційних прав і свобод українських громадян: нормативно-правове забезпечення і регулятивні важелі : аналітичні записки щодо проблем і подій суспільного розвитку / С.Л. Гнатюк. – Режим доступу : //www.niss.gov.ua/Monitor/May2010/01.htm

Основи інформаційного права України : навч. посіб. / [B.C. Цимбалюк, В.Д. Гавловський, В.В. Гриценко та ін.] ; за ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного та П.В. Мельника. – К. : Знання, 2004. – 274 с.

Фример К. Як спливає час : від епохи промислових революцій до інформаційної революції / К. Фример, Ф. Лука ; [пер. з англ. Р. Ткачука]. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 510 с.

Концепція розвитку телекомунікацій в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.06.06 р. № 316-р. – Режим доступу : //www.zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=316-2006-%F0&p=1247747516744013

Про телекомунікації : Закон України від 18.11.03 р. № 1280-IV. – Режим доступу : //www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1280-15&p=1274788268993388

Про обробку персональних даних та захист таємниці сектора електронних комунікацій : Директива Європейського Парламенту та Ради від 12.07.02 р. № 2002/58/ЄС. – Режим доступу : //www.nkrz.gov.ua/img/zstored/File/ 58_Ukr_Sekretnist.pdf

Про захист прав споживачів : Закон України від 12.05.91 р. № 1023-XII. – Режим доступу : //www.zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1023-12&p=1269284340622702

Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності : Закон України від 01.12.05 р. № 3164-IV. – Режим доступу : //www.zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3164-15&p=1282551389811708

Про спільні правові рамки для електронних комунікаційних мереж та послуг : Директива Європейського Парламенту та Ради від 07.03.02 р. № 2002/21/ЄC. – Режим доступу : //www.nkrz.gov. ua/img/zstored/File/directive_2002_21_ramkova.pdf

Щодо конкуренції на ринках електронних комунікаційних мереж та послуг в цій сфері : Директива Комісії Європейських Спільнот від 16.09.02 р. № 2002/77/ЄС. – Режим доступу : //www.nkrz.gov.ua/img/zstored/File/77_Ukr_ Competition.pdf

Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку : Директива Європейського Парламенту та Ради від 08.06.00 р. № 2000/31/ЄС. – Режим доступу : //www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_224&p= 27 4788268993388

Волков Ю.В. Правовые подходы к решению проблемы терминологии в электросвязи / Ю.В. Волков // Вестник связи. – 2006. – № 4. – С. 69 – 71.

Кісілевич-Чорнойван О.М. Інформаційна безпека та міжнародна інформаційна безпека проблема визначення понять / О.М. Кісілевич-Чорнойван // Юриспруденція : теорія і практика : науковий журнал. – 2009. – № 8. – С. 11 – 19.

Гилка У.Л. Особливості конкуренції на ринку послуг телекомунікацій / У.Л. Гилка // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2009. – № 3 (11). – С. 95 – 103.

Гольдштейн Б.С. Сети связи : учебник для ВУЗов / Б.С. Гольдштейн, Н.А. Соколов, Г.Г. Яновский. – Санкт-Петербург : БХВ-Санкт-Петербург, 2010. – 400 с.

3G Mobile Licensing Policy: From GSM To IMT-2000 / International Telecommunication Union. – 2011. – 50 p. – Режим доступа : //www.itu.int/osg/spu/ ni/3G/casestudies/ GSM-FINAL.pdf

Соколов Н. А. Процессы конвергенции, интеграции и консолидации в современной телекоммуникационной системе / Н. А. Соколов // Connect! Мир связи. – 2007. – № 10. – Режим доступа : //www.niits.ru/public/2007/2007-044.pdf

Зарубин А. А. Чем заполнить “трубу”? / А. А. Зарубин // Connect! Мир связи. – 2008. – № 1. – Режим доступа : //www.niits.ru/public/2008/2008-005.swf

Сулацький Д.В. Визначення особливостей, змісту та значення відомостей щодо наданих телекомунікаційних послуг : організаційно-правовий аспект / Д.В. Сулацький // Правова інформатика. – 2008. – № 4(20). – С. 23 – 31.

Сулацький Д.В. Відомості щодо наданих телекомунікаційних послуг як предмет інформаційної безпеки людини / Д.В. Сулацький // Спеціальна техніка у правоохоронній діяльності : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26-27 листопада 2009 р.) ; ред. кол. : О.М. Джужа, В.О. Хорошко, Ю.Ю. Орлов та ін. – К. : КНУВС, 2009. – C. 45 – 48.

Козинкин В. А. Использование в расследовании преступлений информации, обнаруживаемой в средствах сотовых систем подвижной связи : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / В.А. Козинкин. – М. : Московский ун-т МВД России, 2009. – 27 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-05-28

Номер

Розділ

Статті