Трансформаційні процеси медіа-безпеки та медиа-тероризму

Автор(и)

  • Д. КІСЛОВ доцент кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету “Україна”, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2011.2(2).271569

Ключові слова:

медіа-безпека, медіа-тероризм, масові комунікації, національна безпека, міжнародна безпека, трансформаційні процеси, символічна влада

Анотація

Про сучасний стан та шляхи посилення медіа-безпеки соціуму.

Біографія автора

Д. КІСЛОВ, доцент кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Університету “Україна”

кандидат політичних наук

Посилання

Кіслов Д.В. Формування відповідальності журналіста-аналітика за медіа-інформаційну безпеку теленовин // Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця : матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 22-23 березня 2007 р.). Т. 1. – К. : НАУ, 2007. – С. 233-234.

Боброва А. Основні форми сучасного політичного насилля / А. Боброва. – К. : “Світ Успіху”, “Юрінком Інтер”, 2005. – 142 с.

О.Г. Белорус. Глобализация и безопасность развития / О.Г. Белорус, М.О. Гончаренко, В.А. Зленко и др. / рук. авт. кол. и науч. ред. О.Г. Белорус. – К. : КНЭУ, 2002. – 782 с.

Кіслов Д.В. Безпека масових комунікацій та інформаційний суверенітет нації // Стратегічна панорама. – 2009. – № 1. – С. 184-189.

Косидовский З. Библейские сказания / З. Косидовский. – [2-е изд.] ; [пер. с польск.] – М. : Политиздат, 1969. – 456 с.

Цыганов В.В. Медиа-терроризм: Терроризм и средства массовой информации / В.В. Цыганов. – К. : Ника-Центр, 2004. – 122 с.

Бебик В.М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз : монографія / В.М. Бебик. – К. : МАУП, 2005. – 438 с.

Евдокимов В.А. Роль средств массовой информации в политизации социального конфликта : автореф. дис. …доктора полит. наук. – Екатеринбург : ЕГУ, 2007. – 38 с.

Литвиненко О.В. Інформаційний істеблішмент України у контексті національної безпеки // Стратегічна панорама. – 2002. – № 2. – С. 172-176.

Вершинин М.С. Политические коммуникации в информационном обществе / М.С. Вершинин. – СПб. : Питер, 2001. –– 240 с.

Циганов В.В. Політична безпека і безпечна політика : складові, ознаки, стан, тенденції. – Ніка-Центр, 2006. – 112 с.

Яковлев Д.В. Масс-медиа и реальность: опыт политической трансформации // Філософія, культура, життя : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : Наука і світ, 1999. – Вип. 6. – С. 223-227.

Новейший философский словарь. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Минск : Интерпрессервис, Кн. Дом, 2001. – 1280 с.

Бурдье П. О телевидении и журналистике / П. Бурдье ; [пер. с франц.]. – М : Фонд научных исследований “Прагматика культуры”, Институт экспериментальной социологии, 2002. – 159 с.

Ольшанский Д.В. Психология масс / Д.В. Ольшанский. – СПб. : Питер, 2002. – 363 с. – (Серия “Мастера психологии”).

Різун В.В. Маси : тексти лекцій. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2003. – 118 с.

Лебон Г. Психология народов и масс / Г. Лебон. – СПб. : Макет, 1995. – 288 с.

Даль Роберт А. Поліархія. Участь у політичному житті та опозиція ; [пер. з англ.]. – Х. : Каравелла, 2002. – 214 с.

Даль Роберт А. Демократія та її критики / Роберт А. Даль ; [пер. з англ.]. – Х. : Вид. група “РА-Каравелла”, 2001. – 428 с.

Кіслов В.В., Кіслов Д.В. Інформаційна культура державного управління в умовах глобалізації // Український соціум. – 2008. – № 3 (26). – С. 132-141.

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-12-04

Номер

Розділ

Статті