Класифікація інформаційної безпеки

Автор(и)

  • О.О. ЗОЛОТАР старший науковий співробітник Науково-дослідного центру правової інформатики Національної академії правових наук України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2011.2(2).271565

Ключові слова:

інформаційна безпека, класифікація інформаційної безпеки

Анотація

Щодо критеріїв класифікації та видів інформаційної безпеки.

Біографія автора

О.О. ЗОЛОТАР, старший науковий співробітник Науково-дослідного центру правової інформатики Національної академії правових наук України

кандидат юридичних наук

Посилання

Кастельс М. Информационная эпоха : экономика, общество, культура / М. Кастельс ; [пер. с англ. под науч. ред. Шкаратана О.И.]. – М., 2000. – С. 351.

Беркмен О. Зникла межа між віртуальним і матеріальним світами / О. Беркмен. – Режим доступу : //www.osvita.telekritika.ua/print/material/2099

Марущак А.І. Дослідження проблем інформаційної безпеки у юридичній науці / А. Марущак // Правова інформатика. – 2010. – № 3(27). – С. 17-21.

Гурковський В.І. Безпека як об’єкт правовідносин в умовах глобального інформаційного суспільства / В. Гурковський // Правова інформатика. – 2010. – № 2(26). – С. 72-77.

Про Основи національної безпеки України : Закон України від 19.06.03 р. № 964-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.

Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки : Закон України від 09.01.07 р. № 537-V // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 12. – Ст. 102.

Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – ст. 141.

Петрик В. Сутність інформаційної безпеки держави, суспільства та особи / В. Петрик. – Режим доступу : // www.defpol.org.ua/site/index.php/uk

Сащук Г. Інформаційна безпека у контексті розвитку інформаційного суспільства / Г. Сащук. – Режим доступу : //www.journ.univ.kiev.ua/trk/publikacii/satshuk_publ.php

Кормич Б.А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи : навч. посібник / Б. Кормич. – К. : Кондор, 2004. – 384 с.

Цимбалюк В.С. Суспільна мораль як різновид інформаційної безпеки / В. Цимбалюк // Правова інформатика. – 2010. – № 1(25). – С. 23-28.

Брижко В. Про приведення інформаційного законодавства України у відповідність до положень європейського права / В. Брижко // Правова інформатика. – 2010. – № 1(25). – С. 14-22.

Шульга М. Геополітика в контексті світових трансформаційних процесів / М. Шульга // Вісник Ужгородського університету. – 2004. – С. 185-207. – [Вип.1]. – (Серія: Політологія, Соціологія, Філософія).

Косілова О.І. Інформаційна безпека України в умовах глобалізації / О. Косілова // Правова інформатика. – 2010. – № 3(27). – С. 22-28.

Свобода вірити // Кореспондент. – 9 вересня 2010 р. – Режим доступу : http://www.ua.korrespondent.net/opinions/1114538

Літня грузинка на кілька годин залишила Вірменію без інтернету // Кореспондент. – 5 квiтня 2011 р. – Режим доступу : // www.ua.korrespondent.net/strange/1203961-litnya-gruzinka-nakilka-godin-zalishila-virmeniyu-bez-internetu

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-12-04

Номер

Розділ

Статті