Соціально-комунікаційна праксеологія: поняття і методи

Автор(и)

  • В.М. БЕБИК проректор Університету “Україна”, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2011.2(2).271529

Ключові слова:

соціально-комунікаційна праксеологія, методологія і методи соціально-комунікаційної праксеології

Анотація

Про проблеми формулювання та становлення соціально-комунікаційної праксеології як напрямку у сфері соціальної комунікації.

Біографія автора

В.М. БЕБИК, проректор Університету “Україна”

доктор політичних наук, професор, голова Всеукраїнської асоціації політичних наук

Посилання

Бебик В. Політична діяльність як об’єкт політичного менеджменту // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Політичний менеджмент. Спецвипуск. – К., 2008. – С. 4-25.

Бебик В., Бортніков В., Дегтерьова Л., Кудряченко А. Держава і громадянське суспільство: партнерські комунікації в глобальному світі ; за ред. В. Бебика. – К., 2006.

Бебик В. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз. – К., 2005.

Бебик В. Політологія: наука і навчальна дисципліна. – К., 2009.

Блондель Ж. Политическое лидерство. Путь к всеобъемлющему анализу. – М., 1992.

Бодуен Ж. Вступ до політології. – К., 1995.

Давид Р. Основные правовые системы современности. – М., 1988.

Дай Т.Р. Демократия для элиты. – М., 1984.

Даниленко В. И. Современный политологический словарь. — М., 2000.

Згуровский М.З., Доброногов А.В., Помєранцев Т.Н. Исследование социальных процессов на основе методологии системного анализа. – К., 1997.

Матвиенко В.Я. Прогностика. – К., 2000.

Методы сбора информации в социологических исследованиях. – (Кн. 1, 2). – М., 1990.

Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії (у співав.) ; за заг. ред. А. Кудряченка. – К., 2007.

Політологічний енциклопедичний словник. – К., 2004.

Саймон Г. Адміністративна поведінка. – К., 2001.

Себайн Дж. Г., Торсон Т. Л. Історія політичної думки. – К., 1997.

Теорія і практика політичного аналізу ; за заг. ред. О.Л. Валевського і В.А. Ребкала. – К., 2003.

Философский словарь. – М., 1963.

Шира Дж. Введение в библиотековедение. – М., 1983.

Bebyk W. Jak sie wygrywa i przegrywa wybory. – Warszawa, 2004.

Dahl R. A. The Analysis of Inflwence in Lokal Community Action. – East Lancing, 1960.

Freud Z. Group Psychology and the Analysis of the Ego. – London, 1955. – Vol. 18.

George A. Presidential Decision-making in Foreign Policy. The Effective Use in Information and Advice. – Col., 1979.

Janis I. Victims of grupthink; Psyhological Studies of Policy Decisions and Fiascos. – Boston, 1983.

Political Leadership in Industrial Societis / Ed. by L. Edinger. – N. Y., 1976.

Semmel A., Minix D. Small-group Dinamics and Foreign Policy Decisionmaking: An Experimental Approach // Psychological models in International Politics. – Col., 1979.

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-12-04

Номер

Розділ

Статті