Публічна інформація як об’єкт правових відносин в Україні

Автор(и)

  • О.І. ЯРЕМЕНКО Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2011.2(2).271521

Ключові слова:

публічна інформація як об’єкт правових відносин, доступ допублічної інформації, розпорядники публічної інформації

Анотація

Про особливості публічної інформації та визначення її місця в нормативно-правовій класифікації інформаційного права.

Біографія автора

О.І. ЯРЕМЕНКО, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського

кандидат наук з державного управління, доцент

Посилання

Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки : Закон України від 09.01.07 р. № 537-V// Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 12.

Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.11 р. № 2939-VI. – Режим доступу : //www.rada.gov.ua

Яременко О.І. Офіційна державна інформація в Україні: поняття та право на доступ / О.І. Яременко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 8. – С. 89-93.

Корзунов Ю.В. Принцип гласности и “общественный документ”: шведский опыт/ Корзунов Ю.В // Советское государство и право. – 1990. – № 3. – С 127-133.

Кэрол Тулло. Век информации: доступ к официальной информации в соединенном королевстве Великобритании / Кэрол Тулло // Доступ к правовой информации ; сост. Н.З. Стародубова. – М. : Фаир пресс, 2005. – 287 с.

Іванов В. Механізм доступу до інформації (зарубіжний досвід) // Вісник Київського університету. – 1997. – № 3. – С. 23-34. – (Серія Журналістика).

Айвазян М.С. Открытое государство: политико-правовое видение / М. Айвазян, В. Варданян, Е. Доровских // Государство и право. – 2003. – № 5. – С. 60-68.

Про доступ до офіційних документів : Рекомендації Ради Європи № R (2002)2 від 21 лютого 2002 року. – Режим доступу : //www.rada.gov.ua

Руководящие принципы политики совершенствования государственной информации, являющейся общественным достоянием ; подготовлены Полом Ф. Улиром (Париж, ЮНЕСКО, 2004). – Санкт-Петербург : Издательство “Российская национальная библиотека”.– 2004. – 55 с.

Декларация принципов Построение информационного общества – глобальная задача в новом тысячелетии 12 декабря 2003 года .– Режим доступу : //www.rada.gov.ua

Про інформацію: Закон України від 02.10.92 р. № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України . – 1992. – № 48. – Ст. 650.

Про внесення змін до Закону України “Про інформацію”: Закон України вiд 13.01.11 р. № 2938-VI . – Режим доступу: //www.rada.gov.ua

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-12-04

Номер

Розділ

Статті