До гносеології категорії “інформація”

Автор(и)

  • В.М. БРИЖКО

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2011.2(2).271511

Ключові слова:

інформація, дані, відомості, закон, право

Анотація

Про поняття “інформація” та застосування його в правовій сфері у зв'язку з розвитком електронно-комунікаційного середовища.

Біографія автора

В.М. БРИЖКО

кандидат юридичних наук  (Doctor of Philosophy), Заслужений винахідник республіки

Посилання

Френкель В.Я. Эйнштейн – изобретатель / В.Я. Френкель, Б.Е. Явелов. – М. : Наука, 1982. – 160 с. – (Академия наук СССР. Серия “История науки и техники”).

Винер Н. Кибернетика и общество / Н. Винер. – М., 1958.

Платон : cоч. в 3-х т. ; [пер. с древнегреч. ; под ред. А.Ф. Лосева и В.М. Асмуса]. – М. : “Мысль”, 1968.

Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие / А. Моль. – М., 1966.

Глушков В.М. Мышление и кибернетика / В.М. Глушков // Вопросы философии. – 1963. – № 1. – С. 34.

Кочових І. Головний Закон Всесвіту / І. Кочових. – Вінниця : “Антекс”, 2001. – 48 с.

Юридична енциклопедія : в 6 т. ; редкол. Ю.С. Шемчученко (голова редкол.) та ін. – К. : “Укр. енцикл.”, 1998. Т. 2: Д–И. – С. 717.

Про інформацію : Закон України від 02.10.92 р. № 2657-XII. – Режим доступу : //www.rada.gov.ua

Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – М. : Изд. “Русский язык”, 1989.

Гаврилов О.А. Курс правовой информатики : учебник для вузов / О.А. Гаврилов. – М.: Издательство “НОРМА”, 2000. – 432 с.

Копылов В.А. Информационное право : учебник / В.А. Копылов. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Юрист, 2002. – 512 с.

Об информации, информатизации и защите информации : Федеральний закон Російської Федерації від 20.02.95 р. – Режим доступу : //www.duma.gov.ru.

Манеев А.К. Философский анализ антиномий науки / А.К. Манеев. – Минск, 1972.

Юзвишин И.И. Информациология или закономерности информационных процессов и технологий в микро- и макромирах Вселенной / И.И. Юзвишин. – [4-е изд]. – М., 1996. – С. 15.

Про телекомунікації : Закон України вiд 18.11.03 р. № 1280-IV. – ( Із змінами, внесеними згідно із законами від 24.06.04 р. № 1876-IV). – Режим доступу : //www.rada.gov.ua

ДСТУ 2873-94. Програмування. Терміни та визначення (ISO/IES 2382-7:1989).

ДСТУ 2874-94. Бази даних. Терміни та визначення (ISO/IES 2382-17:1996).

ДСТУ 2938-94. Основні поняття. Терміни та визначення (ISO/IES 2382-13:1996).

А.И. Михайлов. Основы научной информации / А.И. Михайлов, А.И. Черный, Р.С. Гиляревский. – М. : “Наука”, 1965. – 655 с.

Шеннон К. Работы по статистической теории связи / К. Шеннон. – М., 1960.

– Режим доступу : //www.pvti.ru/doc1/part3.htm#31

Бєляков К. Інформація в праві: теорія і практика / К. Бєляков. – К. : КВІЦ, 2006. – 118 с.; 1 іл.

Брижко В. До питання застосування у правотворчості понять “інформація” та “дані” // Правова інформатика. – 2005. – № 4(8). – C. 31-37.

Брижко В. Про зняття з розгляду Верховною РадоюУкраїни законопроекту “Про інформацію персонального характеру” // Правова інформатика. – 2005. – № 2(6). – C. 52-64

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-12-04

Номер

Розділ

Статті