Соціологічний та аксіологічний напрямки сучасних правових досліджень: загальне бачення

Автор(и)

  • О.П. ДЗЬОБАНЬ головний науковий співробітник НДІ інформатики і права Національної академії правових наук України, Україна
  • В.Л. ЯРОЦЬКИЙ завідувач кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.1(24).270743

Ключові слова:

методи правового дослідження, спостереження, системний підхід, правова рефлексія

Анотація

Показано, що розширення меж використання у правових дослідженнях нового й уточненого евристичного інструментарію, призначення якого обумовлюється філософськими і природничими трактуваннями сутнісних та системно-структурних властивостей сфери цивільно-правового регулювання, дозволяє розкрити необмежений потенціал кожного досліджуваного феномена в органічному поєднанні як його статичних, так і динамічних характеристик.

Біографії авторів

О.П. ДЗЬОБАНЬ, головний науковий співробітник НДІ інформатики і права Національної академії правових наук України

доктор філософських наук, професор

В.Л. ЯРОЦЬКИЙ, завідувач кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

доктор юридичних наук, професор

Посилання

Дзьобань О.П., Яроцький В.Л.. Герменевтичний метод у сучасних цивілістичних дослідженнях: до питання про доцільність застосування. // Інформація і право. – № 2(21)/2017. – С. 5-12.

Пугинский Б.И. Методологические вопросы правоведения // Правоведение. – 2010. – № 1. – С. 6-19.

Данильян О.Г. Методи правового дослідження / О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань / Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Т. 2 : Філософія права ; редкол. : С.І. Максимов (голова) та ін. – Х. : Право, 2017. – С. 456-459.

Дзебань А.П. Общеметодологические и эвристические аспекты современных цивилистических исследований / А.П. Дзебань, В.Л. Яроцкий : сб. ст. посвящ. памяти проф. А.А. Пушкина [“Методология исследования проблем цивилистики”] ; под ред. Ю.М. Жорнокуя и С.А.Слипченко. – Х. : Право, 2017. – С. 176-205.

Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности / Э.Г. Юдин. – М. : Наука, 1978. – 391 с.

Садовский В.Н. Основания общей теории систем / В.Н. Садовский. – М. : Наука, 1974. – 280 с.

Артюхов В.В. Общая теория систем : самоорганизация, устойчивость, разнообразие, кризисы / В.В. Артюхов. – М. : Книжный дом “ЛИБРАКОМ”, 2009. – 224 с.

Филиппова С.Ю. Инструментальная методология цивилистического исследования : дис. на соискание науч. степени д-ра юрид. наук: 12.00.03 / С.Ю.Филиппова. – М., 2016. – 481 с.

Белов В.А. Наука гражданского права как система / В.А. Белов / Гражданское право : актуальные проблемы теории и практики ; под общ. ред. В.А.Белова. – М. : Юрайт-Издат, 2007. – С. 161-197.

Данильян О.Г. Методи правового дослідження / О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань / Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Т. 2 : Філософія права ; редкол. : С.І. Максимов (голова) та ін. – Х. : Право, 2017. – С. 456-459.

Ельчанинов В.А. Логика и методология научного исследования : монография / В.А. Ельчанинов. – Барнаул : Изд-во Алтайского гос. ун-та, 2009. – 147 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-27

Номер

Розділ

Статті