Правове забезпечення інформаційної безпеки держави як підгалузь інформаційного права: теоретичний дискурс

Автор(и)

  • О.Д. ДОВГАНЬ НДІ інформатики і права НАПрН України, Україна
  • Т.Ю. ТКАЧУК ННІ інформаційної безпеки НА СБ України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2018.2(25).270725

Ключові слова:

інформаційна безпека, забезпечення інформаційної безпеки, національна безпека, система

Анотація

У статті досліджується система правового забезпечення інформаційної безпеки держави та визначаються основні її складові. Науково обґрунтовується, що правове забезпечення інформаційної безпеки держави є підгалуззю інформаційного права.

Біографії авторів

О.Д. ДОВГАНЬ , НДІ інформатики і права НАПрН України

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник

Т.Ю. ТКАЧУК, ННІ інформаційної безпеки НА СБ України

кандидат юридичних наук, доцент

Посилання

Окинавская хартия глобального информационного общества. – (Окинава, 22 июля 2000 года). – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/998_163

Yarger Richard H, George Barber. The U.S. Army War College Mehtodology for Determining Interests and Levels of Intensity. Carlisle Barracs, U.S. Army War College, 1997. – Режим доступу : http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/army-usawc/natinte.htm; http://www.au.af. mil/au/awc/awcgate/army-usawc/natinte.htm

Мануйлов Є.М., Калиновський Ю.Ю. Аксіологічний вимір інформаційної безпеки української держави // Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. – № 3 (34) 2017. – С. 13-30

Вебер М. Избранное. Образ общества / М. Вебер : [пер. с нем.]. – М. : Юристъ, 1994. – 704 с.

Ларін С.В. Сутність та зміст поняття “національні цінності” в контексті сучасних дослідницьких підходів // Вісник НАДУ при Президентові України. – 2016. – № 2. – С. 44-49.

Горбулін В.П. Засади національної безпеки України / В.П. Горбулін, А.Б. Качинський. – К. : Інтер-технологія, 2009. – 272 с.

Горбулін В. На захист національних інтересів // Політика і час. – 1995. – № 2. – С. 3-8.

Ситник Г.П. Державне управління національної безпеки (теорія і практика) / Г.П. Ситник. – К. : Вид-во НАДУ, 2004. – 408 с.

Парахонський Б.О. Національні інтереси України (духовно-інтелектуальний аспект) : монографія / Б.О. Парахонський. – К.: НІСД, 1993. – 43 с.

Пилипчук В.Г., Брижко В.М. Проблеми становлення і розвитку інформаційного законодавства в контексті євроінтеграції України // Інформація і право. – № 1(1)/2011. – С. 11-19 с.

Ярема О.Г., Єсімов С.С. Предмет правового забезпечення інформаційної безпеки в інформаційному праві // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – (Серія Право). – 2016. – № 2. – С. 244-252

Панова І.В. Тенденції розвитку системи інформаційного права України на сучасному етапі // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 694-699. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11pivnce.pdf

Баранов О. Інститути інформаційного права // Правова інформатика. – № 3 (11)/2006. – С. 39-45.

Алексеев С.С. Теория права / С.С. Алексеев. – М. : Издательство БЕК, 1995. – 320 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-27

Номер

Розділ

Статті